10 episodes

Thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao trực tiếp và liên tục trên RFI

Chương trình 60‪'‬ RFI Tiếng Việt

  • News
  • 3.8 • 4 Ratings

Thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao trực tiếp và liên tục trên RFI

  13h17 - 14h00 GMT - Phần còn lại của chương trình 29/07 13h17 GMT

  13h17 - 14h00 GMT - Phần còn lại của chương trình 29/07 13h17 GMT

  • 43 min
  13h00 - 13h17 GMT - Thông tin 29/07 13h00 GMT

  13h00 - 13h17 GMT - Thông tin 29/07 13h00 GMT

  • 17 min
  13h17 - 14h00 GMT - Phần còn lại của chương trình 28/07 13h17 GMT

  13h17 - 14h00 GMT - Phần còn lại của chương trình 28/07 13h17 GMT

  • 43 min
  13h00 - 13h17 GMT - Thông tin 28/07 13h00 GMT

  13h00 - 13h17 GMT - Thông tin 28/07 13h00 GMT

  • 17 min
  13h17 - 14h00 GMT - Phần còn lại của chương trình 25/07 13h17 GMT

  13h17 - 14h00 GMT - Phần còn lại của chương trình 25/07 13h17 GMT

  • 43 min
  13h00 - 13h17 GMT - Thông tin 25/07 13h00 GMT

  13h00 - 13h17 GMT - Thông tin 25/07 13h00 GMT

  • 17 min

Customer Reviews

3.8 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

Hùng Đỗ vn ,

Chậm update

Hôm nay đã là ngày CN, 25/7, ở VN rồi mà chương trình 60’ vẫn đang ở ngày 21/7 hoài????

Top Podcasts In News