10 episodes

Thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao trực tiếp và liên tục trên RFI

Chương trình 60‪'‬ RFI Tiếng Việt

  • News
  • 4.1 • 14 Ratings

Thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao trực tiếp và liên tục trên RFI

  Phần còn lại của chương trình 05/02 13h17 GMT

  Phần còn lại của chương trình 05/02 13h17 GMT

  • 43 min
  Thông tin 05/02 13h00 GMT

  Thông tin 05/02 13h00 GMT

  • 17 min
  Phần còn lại của chương trình 04/02 13h17 GMT

  Phần còn lại của chương trình 04/02 13h17 GMT

  • 43 min
  Thông tin 04/02 13h00 GMT

  Thông tin 04/02 13h00 GMT

  • 17 min
  Phần còn lại của chương trình 03/02 13h17 GMT

  Phần còn lại của chương trình 03/02 13h17 GMT

  • 43 min
  Thông tin 03/02 13h00 GMT

  Thông tin 03/02 13h00 GMT

  • 17 min

Customer Reviews

4.1 out of 5
14 Ratings

14 Ratings

nikolas VN ,

Mất tiếng

Không nghe được các bản tin từ 2 tháng 3 đến nay

Hùng Đỗ vn ,

Chậm update

Hôm nay đã là ngày CN, 25/7, ở VN rồi mà chương trình 60’ vẫn đang ở ngày 21/7 hoài????

Không có âm thanh.
Tại sao các tập gần đây không phát tiếng (âm thanh) dù đã mở chương trình?
Tks

Top Podcasts In News

Báo Tuổi Trẻ
5 phút Chuyện Thị Trường cùng Vũ Kim Hạnh
BBC World Service
The New York Times
The Economist
BBC World Service

You Might Also Like

RFI Tiếng Việt
VOA
RFI Tiếng Việt
VOA
Fonos
Young&Wealthy