31 min

DeepDive #2: Chiến dịch Swiss It Up của Logitech – “Dùng xuất xứ để bảo chứng cho chất lượng sản phẩm‪”‬ Brand Talks

    • Marketing

Phân tích chuyên sâu về case-study chiến dịch truyền thông quy mô trong năm 2020 của Logitech không chỉ dưới góc nhìn về xây dựng thương hiệu, mà còn liên quan đến cách sử dụng nguồn gốc xuất xứ để truyền tải thông điệp. Phỏng vấn chị Mai Thị Ánh Tuyết, Marketing Manager tại Logitech Vietnam.

Phân tích chuyên sâu về case-study chiến dịch truyền thông quy mô trong năm 2020 của Logitech không chỉ dưới góc nhìn về xây dựng thương hiệu, mà còn liên quan đến cách sử dụng nguồn gốc xuất xứ để truyền tải thông điệp. Phỏng vấn chị Mai Thị Ánh Tuyết, Marketing Manager tại Logitech Vietnam.

31 min

Top Podcasts In Marketing