26 min

Episode 1: #TheNewNormal - Quản trị nguồn nhân lực giữa hiện thực mới Talentnet Podcast

    • Management

#TheNewNormal: Quản trị nguồn nhân lực giữa hiện thực mớiWebinar Quản trị nhân lực giữa hiện thực mới được tổ chức bởi Talentnet đã diễn ra nhằm mang đến góc nhìn tổng quan về thị trường Hà Nội thông qua nhiều khía cạnh khác nhau.Các diễn giả gồm ông Đào Ngọc Thắng - Trưởng bộ phận kinh doanh ngoại hối khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng HSBC Việt Nam; bà Tiêu Yến Trinh - Tổng giám đốc Talentnet và ông Nguyễn Hoàng Tú - Trưởng phòng Bộ phận tuyển dụng cấp cao Talentnet đã có những trao đổi, phân tích thú vị và sôi nổi về nền kinh tế cùng thị trường lao động Việt Nam trong thời gian tới.Đặc biệt, những góc nhìn mới lạ và đầy tích cực về xu hướng nhân sự toàn cầu đã góp phần dự báo một tương lai khởi sắc của nền kinh tế, những biến động trong xu hướng nhân sự và mô hình làm việc tại Việt Nam, từ đó giúp các doanh nghiệp chuẩn bị tinh thần “đón đầu” làn sóng cơ hội mới sau khi Covid kết thúc.Xem thêm: https://bit.ly/3mHwXmp------------------------------------------------#TheNewNormal: Humanized HR for the New NowHumanized HR for the New Now webinar organized by Talentnet took place to provide an overview of the Hanoi market through many different aspects.Our guests speakers included Mr. Dao Ngoc Thang - Head of Global Market Sales, Global Markets - HSBC Vietnam; Ms. Tieu Yen Trinh - CEO of Talentnet and Mr. Nguyen Hoang Tu - Head of Senior Recruitment - Talentnet, together with over 200 businesses, they discussed, analyzed and made comments on Vietnam's economy and labor market in the upcoming time.In particular, new perspectives on global HR trends contribute to forecasting a prosperous future of the economy, changes in local HR trends and working models in Vietnam, thereby helping businesses prepare mentally to "cope" with new waves after Covid ends.Xem thêm: https://bit.ly/3FkspJa#Talentnet #TalentnetPodcast #Hienthucmoi #HRManagement

#TheNewNormal: Quản trị nguồn nhân lực giữa hiện thực mớiWebinar Quản trị nhân lực giữa hiện thực mới được tổ chức bởi Talentnet đã diễn ra nhằm mang đến góc nhìn tổng quan về thị trường Hà Nội thông qua nhiều khía cạnh khác nhau.Các diễn giả gồm ông Đào Ngọc Thắng - Trưởng bộ phận kinh doanh ngoại hối khách hàng doanh nghiệp - Ngân hàng HSBC Việt Nam; bà Tiêu Yến Trinh - Tổng giám đốc Talentnet và ông Nguyễn Hoàng Tú - Trưởng phòng Bộ phận tuyển dụng cấp cao Talentnet đã có những trao đổi, phân tích thú vị và sôi nổi về nền kinh tế cùng thị trường lao động Việt Nam trong thời gian tới.Đặc biệt, những góc nhìn mới lạ và đầy tích cực về xu hướng nhân sự toàn cầu đã góp phần dự báo một tương lai khởi sắc của nền kinh tế, những biến động trong xu hướng nhân sự và mô hình làm việc tại Việt Nam, từ đó giúp các doanh nghiệp chuẩn bị tinh thần “đón đầu” làn sóng cơ hội mới sau khi Covid kết thúc.Xem thêm: https://bit.ly/3mHwXmp------------------------------------------------#TheNewNormal: Humanized HR for the New NowHumanized HR for the New Now webinar organized by Talentnet took place to provide an overview of the Hanoi market through many different aspects.Our guests speakers included Mr. Dao Ngoc Thang - Head of Global Market Sales, Global Markets - HSBC Vietnam; Ms. Tieu Yen Trinh - CEO of Talentnet and Mr. Nguyen Hoang Tu - Head of Senior Recruitment - Talentnet, together with over 200 businesses, they discussed, analyzed and made comments on Vietnam's economy and labor market in the upcoming time.In particular, new perspectives on global HR trends contribute to forecasting a prosperous future of the economy, changes in local HR trends and working models in Vietnam, thereby helping businesses prepare mentally to "cope" with new waves after Covid ends.Xem thêm: https://bit.ly/3FkspJa#Talentnet #TalentnetPodcast #Hienthucmoi #HRManagement

26 min