28 min

[S1] Esp 3: Bước qua trầm cảm bằng sự sẻ chia - Trang Nguyễn Dear Our Community

    • Self Help

Trang Nguyễn, nhà sáng lập của dự án Sầu Đông (tên tiếng Anh là Wintercearig Project), một dự án phi lợi nhuận hướng đến nâng cao sức khoẻ tâm lý ở Việt Nam, thông qua nghệ thuật. Trong câu chuyện này Trang chia sẻ những trải nghiệm, cảm xúc xảy ra chính bên trong mình để giúp Trang bước qua được những giai đoạn trầm cảm của bản thân, và vì sao chính những trải nghiệm cá nhân ấy đã giúp Trang quan tâm nhiều hơn về trầm cảm, sức khoẻ tâm lý và vì sao Trang quyết định tạo ra dự án Sầu Đông.
Nếu câu chuyện truyền cảm hứng đến bạn và bạn muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình đến chương trình, hãy gửi lá thư điện tử ấy đến với chúng tôi tại dearourcommunity@gmail.com 
Tìm hiểu thêm thông tin về Dear Our Community và theo dõi những cập nhật mới nhất tại trang fanpage https://www.facebook.com/dearourcommunity/
Giới thiệu về Sầu Đông (Wintercearig Project)
Sầu Đông được tạo ra nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm lý ở Việt Nam, thông qua nghệ thuật.
Sầu Đông tổ chức triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật và biểu diễn từ những người tham gia đã từng và / hoặc đang rơi vào trạng thái trầm cảm, cùng với mong muốn duy trì sức khỏe tâm lý của bản thân. Bên cạnh đó, Sầu Đồng còn tổ chức các hội thảo như nghệ thuật diễn đạt, chuyển động, sân khấu và tiếng nói cho giới trẻ và thanh thiếu niên, như một cách để giải quyết các vấn đề cảm xúc hoặc tình huống khó khăn mà họ đang phải đối mặt.
Tìm hiểu thêm về Sầu Đông tại https://www.facebook.com/pg/wprojectvietnam/

Trang Nguyễn, nhà sáng lập của dự án Sầu Đông (tên tiếng Anh là Wintercearig Project), một dự án phi lợi nhuận hướng đến nâng cao sức khoẻ tâm lý ở Việt Nam, thông qua nghệ thuật. Trong câu chuyện này Trang chia sẻ những trải nghiệm, cảm xúc xảy ra chính bên trong mình để giúp Trang bước qua được những giai đoạn trầm cảm của bản thân, và vì sao chính những trải nghiệm cá nhân ấy đã giúp Trang quan tâm nhiều hơn về trầm cảm, sức khoẻ tâm lý và vì sao Trang quyết định tạo ra dự án Sầu Đông.
Nếu câu chuyện truyền cảm hứng đến bạn và bạn muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình đến chương trình, hãy gửi lá thư điện tử ấy đến với chúng tôi tại dearourcommunity@gmail.com 
Tìm hiểu thêm thông tin về Dear Our Community và theo dõi những cập nhật mới nhất tại trang fanpage https://www.facebook.com/dearourcommunity/
Giới thiệu về Sầu Đông (Wintercearig Project)
Sầu Đông được tạo ra nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm lý ở Việt Nam, thông qua nghệ thuật.
Sầu Đông tổ chức triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật và biểu diễn từ những người tham gia đã từng và / hoặc đang rơi vào trạng thái trầm cảm, cùng với mong muốn duy trì sức khỏe tâm lý của bản thân. Bên cạnh đó, Sầu Đồng còn tổ chức các hội thảo như nghệ thuật diễn đạt, chuyển động, sân khấu và tiếng nói cho giới trẻ và thanh thiếu niên, như một cách để giải quyết các vấn đề cảm xúc hoặc tình huống khó khăn mà họ đang phải đối mặt.
Tìm hiểu thêm về Sầu Đông tại https://www.facebook.com/pg/wprojectvietnam/

28 min