10 episodes

Giáo Trình Dành Cho Mọi Người bao gồm các audiobook giáo trình và sách về chính trị - kinh tế - quản lý - triết học - tâm lý - lịch sử - văn hóa và xã hội học.

Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.

Link gốc: https://www.youtube.com/channel/UCO-D_Udjb8_8FGH89pR2bsw
© Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice

Website: https://www.waves8.com
Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

Giáo Trình Dành Cho Mọi Người Phương Thơm Voice & Waves

  • Education
  • 5.0 • 3 Ratings

Giáo Trình Dành Cho Mọi Người bao gồm các audiobook giáo trình và sách về chính trị - kinh tế - quản lý - triết học - tâm lý - lịch sử - văn hóa và xã hội học.

Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.

Link gốc: https://www.youtube.com/channel/UCO-D_Udjb8_8FGH89pR2bsw
© Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice

Website: https://www.waves8.com
Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 14. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935

  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 14. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935

  Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app

  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 14. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935
  Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12
  Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008
  Người đọc: Phương Thơm

  Phần 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 2000
  Chương 2. Việt Nam từ năm 1930 - 1945
  Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935


  Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.
  Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-D_Udjb8_8FGH89pR2bsw
  © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice

  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 9 min
  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 13. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 - 1930

  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 13. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 - 1930

  Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app

  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925
  Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12
  Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008
  Người đọc: Phương Thơm


  Phần 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 2000
  Chương 1. Việt Nam từ năm 1919 đến 2000
  Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 - 1930


  Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.
  Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-D_Udjb8_8FGH89pR2bsw
  © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice

  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 7 min
  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925

  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925

  Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app


  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 12. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 1925

  Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12
  Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008
  Người đọc: Phương Thơm
  Phần 2. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 2000
  Chương 1. Việt Nam từ năm 1919 đến 2000
  Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 - 1925
  Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.
  Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-DUdjb88FGH89pR2bsw
  © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice
  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam
  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 6 min
  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 11. TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000

  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 11. TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000

  Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app


  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 8. NHẬT BẢN

  Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12
  Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008
  Người đọc: Phương Thơm
  Phần 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000
  Chương 6. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa
  Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 - 2000
  Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.
  Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-DUdjb88FGH89pR2bsw
  © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice
  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam
  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 2 min
  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 10. CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA...

  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 10. CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA...

  Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app


  Lịch Sử 12 - Bài 10. CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA...

  Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12
  Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008
  Người đọc: Phương Thơm
  Phần 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000
  Chương 6. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa
  Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
  Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.
  Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-DUdjb88FGH89pR2bsw
  © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice
  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam
  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 2 min
  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

  Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app


  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

  Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12
  Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008
  Người đọc: Phương Thơm
  Phần 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000
  Chương 5. Quan hệ quốc tế (1945 - 2000)
  Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh
  Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.
  Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-DUdjb88FGH89pR2bsw
  © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice
  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam
  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 5 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Education