10 episodes

Giáo Trình Dành Cho Mọi Người bao gồm các audiobook giáo trình và sách về chính trị - kinh tế - quản lý - triết học - tâm lý - lịch sử - văn hóa và xã hội học.

Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.

Link gốc: https://www.youtube.com/channel/UCO-D_Udjb8_8FGH89pR2bsw
© Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice

Website: https://www.waves8.com
Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

Giáo Trình Dành Cho Mọi Người Phương Thơm Voice & Waves

  • Education
  • 4.2 • 5 Ratings

Giáo Trình Dành Cho Mọi Người bao gồm các audiobook giáo trình và sách về chính trị - kinh tế - quản lý - triết học - tâm lý - lịch sử - văn hóa và xã hội học.

Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.

Link gốc: https://www.youtube.com/channel/UCO-D_Udjb8_8FGH89pR2bsw
© Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice

Website: https://www.waves8.com
Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 5. CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH

  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 5. CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH

  Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app


  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 5. CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LATINH

  Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12
  Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008
  Người đọc: Phương Thơm
  Phần 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000
  Chương 3. Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000)
  Bài 5. Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh
  Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.
  Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-DUdjb88FGH89pR2bsw
  © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice
  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam
  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 8 min
  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 6. NƯỚC MỸ

  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 6. NƯỚC MỸ

  Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app


  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 6. NƯỚC MỸ

  Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12
  Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008
  Người đọc: Phương Thơm
  Phần 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000
  Chương 4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)
  Bài 6. Nước Mĩ
  Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.
  Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-DUdjb88FGH89pR2bsw
  © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice
  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam
  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 7 min
  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 7. TÂY ÂU

  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 7. TÂY ÂU

  Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app


  Lịch Sử 12 - Bài 4. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ

  Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12
  Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008
  Người đọc: Phương Thơm
  Phần 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000
  Chương 3. Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000)
  Bài 7. Tây Âu
  Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.
  Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-DUdjb88FGH89pR2bsw
  © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice
  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam
  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 5 min
  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 8. NHẬT BẢN

  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 8. NHẬT BẢN

  Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app


  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 8. NHẬT BẢN

  Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12
  Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008
  Người đọc: Phương Thơm
  Phần 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000
  Chương 4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)


  Bài 8. Nhật Bản

  Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.
  Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-DUdjb88FGH89pR2bsw
  © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice
  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam
  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 6 min
  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

  Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app


  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

  Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12
  Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008
  Người đọc: Phương Thơm
  Phần 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000
  Chương 5. Quan hệ quốc tế (1945 - 2000)
  Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh
  Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.
  Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-DUdjb88FGH89pR2bsw
  © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice
  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam
  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 5 min
  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 10. CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA...

  Giải bài tập SGK môn Lịch Sử 12 - Bài 10. CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA...

  Hãy tải ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app


  Lịch Sử 12 - Bài 10. CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA...

  Đọc sách và Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa - Giải bài tập SGK môn Lịch sử 12
  Tác giả: Nhiều tác giả | Nhà xuất bản: GIÁO DỤC - 2008
  Người đọc: Phương Thơm
  Phần 1. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 - 2000
  Chương 6. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa
  Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
  Kênh podcast Giáo Trình Dành Cho Mọi Người được cung cấp bởi kênh YouTube Phương Thơm Voice và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.
  Link YT Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-DUdjb88FGH89pR2bsw
  © Bản quyền thuộc về Phương Thơm Voice
  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam
  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 2 min

Customer Reviews

4.2 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Top Podcasts In Education

Hieu Nguyen
Sunhuyn
Giang ơi Radio
Chi Nguyen, PhD.
hoangphuonglinh
Radio Người Giữ Kỉ Niệm