3 min

Giới thiệu kênh ahappyTRAN

    • Personal Journals

Hi, mình tên Huyền Trân - hiện tại là Luật sư. Kết nối với mình nha:


Facebook: https://www.facebook.com/congchuaphaply
YouTube: https://www.youtube.com/user/HuyenTranCJL
YouTube: https://www.youtube.com/c/RiwayLegal

Kênh Podcast này được lập ra là để tâm sự về hành trình phát triển bản thân, về tình yêu, cuôc sống. Bên cạnh đó, mình cũng muốn chia sẻ chia sẻ một số kiến thức pháp lý kinh doanh cho các bạn đang có ý định khởi nghiệp.

Hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn thấy hạnh phúc và đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. 

Saigon 09/09/2021.

Hi, mình tên Huyền Trân - hiện tại là Luật sư. Kết nối với mình nha:


Facebook: https://www.facebook.com/congchuaphaply
YouTube: https://www.youtube.com/user/HuyenTranCJL
YouTube: https://www.youtube.com/c/RiwayLegal

Kênh Podcast này được lập ra là để tâm sự về hành trình phát triển bản thân, về tình yêu, cuôc sống. Bên cạnh đó, mình cũng muốn chia sẻ chia sẻ một số kiến thức pháp lý kinh doanh cho các bạn đang có ý định khởi nghiệp.

Hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn thấy hạnh phúc và đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. 

Saigon 09/09/2021.

3 min