29 min

Giới trẻ ngày nay có thờ ơ với sách‪?‬ Câu chuyện văn hóa

    • Comedy

Công nghệ thông tin, giải trí phát triển, văn hoá nghe - nhìn lấn át văn hoá đọc, nhiều người trẻ hiện nay xa dần với thói quen “sách gối đầu giường”. Thế nhưng họ có thực sự thờ ơ với việc đọc sách?


---

Support this podcast: https://anchor.fm/v2ccvh/support

Công nghệ thông tin, giải trí phát triển, văn hoá nghe - nhìn lấn át văn hoá đọc, nhiều người trẻ hiện nay xa dần với thói quen “sách gối đầu giường”. Thế nhưng họ có thực sự thờ ơ với việc đọc sách?


---

Support this podcast: https://anchor.fm/v2ccvh/support

29 min

Top Podcasts In Comedy