10 episodes

“Không gì là không thể.” – Một câu châm ngôn quen thuộc mà mọi người đều biết, nhưng không phải ai cũng có niềm tin vào điều này trong những lúc khó khăn. Đến với Goldenlifes, bạn sẽ nhìn ra được những vấn đề và đối mặt với chúng một cách tích cực hơn.

Những nội dung của Goldenlifes mang lại bao gồm những kinh nghiệm của những người đã đạt được thành công, những bài học quý giá được đúc kết từ những thất bại, những lời khuyên hữu ích về những điều bạn nên tập trung và thực hiện, giúp bạn tìm lại được định hướng cho mình, xây dựng phiên bản tốt nhất của chính bạn và đạt được động lực mạnh mẽ để đương đầu với mọi thách thức trong cuộc sống.

---
Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.

Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA
© Bản quyền thuộc về Goldenlifes

Website: https://www.waves8.com
Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

Goldenlifes - Chia sẻ động lực và nghị lực sốn‪g‬ Goldenlifes & Waves

  • Mental Health
  • 5.0 • 3 Ratings

“Không gì là không thể.” – Một câu châm ngôn quen thuộc mà mọi người đều biết, nhưng không phải ai cũng có niềm tin vào điều này trong những lúc khó khăn. Đến với Goldenlifes, bạn sẽ nhìn ra được những vấn đề và đối mặt với chúng một cách tích cực hơn.

Những nội dung của Goldenlifes mang lại bao gồm những kinh nghiệm của những người đã đạt được thành công, những bài học quý giá được đúc kết từ những thất bại, những lời khuyên hữu ích về những điều bạn nên tập trung và thực hiện, giúp bạn tìm lại được định hướng cho mình, xây dựng phiên bản tốt nhất của chính bạn và đạt được động lực mạnh mẽ để đương đầu với mọi thách thức trong cuộc sống.

---
Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.

Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA
© Bản quyền thuộc về Goldenlifes

Website: https://www.waves8.com
Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  Mạnh Dạn Giao Tiếp - Không Phải Ai Cũng Biết l Goldenlifes

  Mạnh Dạn Giao Tiếp - Không Phải Ai Cũng Biết l Goldenlifes

  Mạnh Dạn Giao Tiếp - Không Phải Ai Cũng Biết l Goldenlifes
  Mạnh Dạn Giao Tiếp - Không Phải Ai Cũng Biết l Goldenlifes


  Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.

  Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA
  © Bản quyền thuộc về Goldenlifes

  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 3 min
  Video Tạo Động Lực - Bây Giờ Hoặc Không Bao giờ l Goldenlifes

  Video Tạo Động Lực - Bây Giờ Hoặc Không Bao giờ l Goldenlifes

  Video Tạo Động Lực - Bây Giờ Hoặc Không Bao giờ l Goldenlifes
  Video Tạo Động Lực - Bây Giờ Hoặc Không Bao giờ l Goldenlifes


  Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.

  Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA
  © Bản quyền thuộc về Goldenlifes

  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 3 min
  Thủ Phạm Giết Chết Thời Gian Của Bạn l Goldenlifes

  Thủ Phạm Giết Chết Thời Gian Của Bạn l Goldenlifes

  Thủ Phạm Giết Chết Thời Gian Của Bạn l Goldenlifes
  Thủ Phạm Giết Chết Thời Gian Của Bạn l Goldenlifes
  Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.

  Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA
  © Bản quyền thuộc về Goldenlifes

  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 5 min
  Video Tạo Động Lực - Lật Sang Trang Mới l Goldenlifes

  Video Tạo Động Lực - Lật Sang Trang Mới l Goldenlifes

  Video Tạo Động Lực - Lật Sang Trang Mới l Goldenlifes
  Video Tạo Động Lực - Lật Sang Trang Mới l Goldenlifes
  Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.

  Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA
  © Bản quyền thuộc về Goldenlifes

  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 2 min
  Video Tạo Động Lực - Nỗi Đau Lớn Nhất l Goldenlifes

  Video Tạo Động Lực - Nỗi Đau Lớn Nhất l Goldenlifes

  Video Tạo Động Lực - Nỗi Đau Lớn Nhất l Goldenlifes
  Video Tạo Động Lực - Nỗi Đau Lớn Nhất l Goldenlifes
  Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.

  Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA
  © Bản quyền thuộc về Goldenlifes

  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 3 min
  Làm Sao Để Tối Đa Hiệu Suất Và Năng Lượng Bản Thân l Goldenlifes

  Làm Sao Để Tối Đa Hiệu Suất Và Năng Lượng Bản Thân l Goldenlifes

  Làm Sao Để Tối Đa Hiệu Suất Và Năng Lượng Bản Thân l Goldenlifes
  Làm Sao Để Tối Đa Hiệu Suất Và Năng Lượng Bản Thân l Goldenlifes
  Kênh podcast Goldenlifes được cung cấp bởi kênh YouTube Goldenlifes và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.

  Link: https://www.youtube.com/channel/UC-KLIpu5FgwM5mNkhEyXyCA
  © Bản quyền thuộc về Goldenlifes

  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 5 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Mental Health

Listeners Also Subscribed To