15 min

Podcast #22 - Vì sao nên debrief‪?‬ Bóng Đèn kể chuyện

    • Marketing

Send us a Text Message.Có bao giờ các em tự hỏi là tại sao lại debrief để làm gì không? Tại sao không nói internal team join luôn ngay lúc khách hàng brief cho tiện đi, chứ làm hai ba buổi meeting chi cực dzị? Vậy càng nên nghe cái podcast này gòi =)))Support the Show.

Send us a Text Message.Có bao giờ các em tự hỏi là tại sao lại debrief để làm gì không? Tại sao không nói internal team join luôn ngay lúc khách hàng brief cho tiện đi, chứ làm hai ba buổi meeting chi cực dzị? Vậy càng nên nghe cái podcast này gòi =)))Support the Show.

15 min