7 min

Jared Diamond # Súng, Vi Trùng Và Thép #0.0 Tại sao lịch sử thế giới giống như củ hành‪?‬ SGP2020

    • Personal Journals

Link Spotify
Link Apple Podcast
Link Google Podcast

§ Jared Diamond và vận mệnh các xã hội loài người

§ Tại sao lịch sử thế giới giống như củ hành?

§ LỜI NÓI ĐẦU

§ PHẦN I.

CHƯƠNG 1. Trước vạch xuất phát

CHƯƠNG 2. Thí nghiệm tự nhiên về lịch sử 

CHƯƠNG 3. Cuộc đụng độ ở Cajamarca

§ PHẦN II.

CHƯƠNG 4. Sức mạnh của nhà nông 

CHƯƠNG 5. Kẻ-có và kẻ-không-có trong lịch sử 

CHƯƠNG 6. Làm nông hay không làm nông

CHƯƠNG 7. Làm ra một quả hạnh bằng cách nào? 

CHƯƠNG 8. Táo hay người Anh-Điêng?

CHƯƠNG 9. Ngựa vằn, những cuộc hôn nhân bất hạnh, và nguyên lý anna karenina 

CHƯƠNG 10. Trời rộng và trục nghiêng

§ PHẦN III.

CHƯƠNG 11. Tặng phẩm chết người của gia súc 

CHƯƠNG 12. Bản gốc và những chữ cái vay mượn 

CHƯƠNG 13. Mẹ đẻ của nhu cầu

CHƯƠNG 14. Từ chủ nghĩa bình quyền đến chính quyền ăn cướp

§ PHẦN IV.

CHƯƠNG 15. Dân tộc của Yali

CHƯƠNG 16. Tại sao Trung Hoa đã trở thành Trung Quốc 

CHƯƠNG 17. Tàu tốc hành đến Polynesia

CHƯƠNG 18. Đụng độ giữa hai bán cầu

CHƯƠNG 19. Châu phi đã trở thành đen như thế nào? 

CHƯƠNG 20. Người Nhật là ai?

Chú Thích

Jared Diamond

Link Spotify
Link Apple Podcast
Link Google Podcast

§ Jared Diamond và vận mệnh các xã hội loài người

§ Tại sao lịch sử thế giới giống như củ hành?

§ LỜI NÓI ĐẦU

§ PHẦN I.

CHƯƠNG 1. Trước vạch xuất phát

CHƯƠNG 2. Thí nghiệm tự nhiên về lịch sử 

CHƯƠNG 3. Cuộc đụng độ ở Cajamarca

§ PHẦN II.

CHƯƠNG 4. Sức mạnh của nhà nông 

CHƯƠNG 5. Kẻ-có và kẻ-không-có trong lịch sử 

CHƯƠNG 6. Làm nông hay không làm nông

CHƯƠNG 7. Làm ra một quả hạnh bằng cách nào? 

CHƯƠNG 8. Táo hay người Anh-Điêng?

CHƯƠNG 9. Ngựa vằn, những cuộc hôn nhân bất hạnh, và nguyên lý anna karenina 

CHƯƠNG 10. Trời rộng và trục nghiêng

§ PHẦN III.

CHƯƠNG 11. Tặng phẩm chết người của gia súc 

CHƯƠNG 12. Bản gốc và những chữ cái vay mượn 

CHƯƠNG 13. Mẹ đẻ của nhu cầu

CHƯƠNG 14. Từ chủ nghĩa bình quyền đến chính quyền ăn cướp

§ PHẦN IV.

CHƯƠNG 15. Dân tộc của Yali

CHƯƠNG 16. Tại sao Trung Hoa đã trở thành Trung Quốc 

CHƯƠNG 17. Tàu tốc hành đến Polynesia

CHƯƠNG 18. Đụng độ giữa hai bán cầu

CHƯƠNG 19. Châu phi đã trở thành đen như thế nào? 

CHƯƠNG 20. Người Nhật là ai?

Chú Thích

Jared Diamond

7 min