100 episodes

Học lời thoại tiếng Hàn thông qua những bộ phim đã và đang được chiếu tại Hàn Quốc và được nhiều khán giả mến mộ.

KBS WORLD Radio Tiếng Hàn qua phim ản‪h‬ KBS WORLD Radio

  • Education
  • 3.7 • 6 Ratings

Học lời thoại tiếng Hàn thông qua những bộ phim đã và đang được chiếu tại Hàn Quốc và được nhiều khán giả mến mộ.

  [Tiếng Hàn qua phim ảnh]

  [Tiếng Hàn qua phim ảnh]

  Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

  [Tiếng Hàn qua phim ảnh] Người đàn bà 9,9 tỷ won (13) 아까워요

  [Tiếng Hàn qua phim ảnh] Người đàn bà 9,9 tỷ won (13) 아까워요

  Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

  [Tiếng Hàn qua phim ảnh] Người đàn bà 9,9 tỷ won (12) 난 니 편이야

  [Tiếng Hàn qua phim ảnh] Người đàn bà 9,9 tỷ won (12) 난 니 편이야

  Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

  [Tiếng Hàn qua phim ảnh] Người đàn bà 9,9 tỷ won (11) 별일 없어요?

  [Tiếng Hàn qua phim ảnh] Người đàn bà 9,9 tỷ won (11) 별일 없어요?

  Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

  [Tiếng Hàn qua phim ảnh] Người đàn bà 9,9 tỷ won (10) 만만치 않아

  [Tiếng Hàn qua phim ảnh] Người đàn bà 9,9 tỷ won (10) 만만치 않아

  Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

  [Tiếng Hàn qua phim ảnh] Người đàn bà 9,9 tỷ won (9) 이게 말이 돼요?

  [Tiếng Hàn qua phim ảnh] Người đàn bà 9,9 tỷ won (9) 이게 말이 돼요?

  Mời quý vị và các bạn truy cập vào đường link (http://world.kbs.co.kr/service/contents_list.htm?lang=v&menu_cate=learnkorean) để biết thêm chi tiết.

Customer Reviews

3.7 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To