1 min

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành - Kế toán Lê Ánh ITP's Podcast

    • TV & Film

Khóa học kế toán tổng hợp Lê Ánh bao gồm các chương trình học thực hành công việc của kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm kế toán. Trong khóa học kế toán, bạn không chỉ học lý thuyết mà sẽ được thực hành và trải nghiệm tất cả những công...

Khóa học kế toán tổng hợp Lê Ánh bao gồm các chương trình học thực hành công việc của kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm kế toán. Trong khóa học kế toán, bạn không chỉ học lý thuyết mà sẽ được thực hành và trải nghiệm tất cả những công...

1 min

Top Podcasts In TV & Film