39 episodes

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.
Nguyện sinh Tây Phương Tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sinh
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sinh
Giai cộng thành Phật đạo.

Kinh Tụng & Nhạc Thích Pháp Hòa Quảng Thông Tuệ

  • Religion & Spirituality
  • 4.5 • 30 Ratings

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.
Nguyện sinh Tây Phương Tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sinh
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sinh
Giai cộng thành Phật đạo.

  Đây Là Tịnh Độ (nhạc)

  Đây Là Tịnh Độ (nhạc)

  Thầy Thích Pháp Hoà

  • 1 min
  Ba Sự Quay Về Nương Tựa (nhạc)

  Ba Sự Quay Về Nương Tựa (nhạc)

  Thầy Thích Pháp Hoà

  • 1 min
  Tiếng Chuông Chùa Cổ (nhạc)

  Tiếng Chuông Chùa Cổ (nhạc)

  Thầy Thích Pháp Hoà

  • 3 min
  Hải Đảo Tự Thân (nhạc)

  Hải Đảo Tự Thân (nhạc)

  Thầy Thích Pháp Hoà

  • 3 min
  Kinh Pháp Cú (nhạc)

  Kinh Pháp Cú (nhạc)

  Thầy Thích Pháp Hoà

  • 2 min
  Viên Xuân (nhạc)

  Viên Xuân (nhạc)

  Thầy Thích Pháp Hoà

  • 2 min

Customer Reviews

4.5 out of 5
30 Ratings

30 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Pháp Âm Phật Giáo
Xóm Truyện Ma (🎧)
Chuyện Ma ST
Thầy Thích Trúc Thái Minh
Bánh Xe Luân Hồi
Mind Boom

You Might Also Like

Voiz FM & Thư viện Sách nói First News
Hieu Nguyen
Web5ngay
Tun Cảm Ơn
Nguyễn Hữu Trí
Sunhuyn