46 min

Lời hứa về một cây bút ch‪ì‬ Đọc sách cùng An

    • Books

Năm nay An hơi chểnh mảng với kênh, nhưng số đặc biệt này là một điểm nhấn, đánh dấu bước đầu tiên An có thể hậu kỳ, có thể dành thời gian chăm chút cho sản phẩm của mình, dành tặng tất cả các thính giả của An, những người vẫn luôn theo dõi và ủng hộ An :)

Năm nay An hơi chểnh mảng với kênh, nhưng số đặc biệt này là một điểm nhấn, đánh dấu bước đầu tiên An có thể hậu kỳ, có thể dành thời gian chăm chút cho sản phẩm của mình, dành tặng tất cả các thính giả của An, những người vẫn luôn theo dõi và ủng hộ An :)

46 min