Life Aboard Podcast Episode 11: Phỏng vấn bạn Lan, du học sinh bậc đại học tại Seoul, Hàn Quốc Podcasts – Life Abroad Podcast

    • Places & Travel

Tuần này Life Abroad Podcast trò truyện với bạn Lan, hiện đang là du học sinh bậc đại học tại Seoul, Hàn Quốc. Các bạn có thể tải một trong hai ứng dụng podcast dưới đây để download và theo dõi chương trình trên điện thoại một cách dễ dàng và thuận tiện nhất:  

Tuần này Life Abroad Podcast trò truyện với bạn Lan, hiện đang là du học sinh bậc đại học tại Seoul, Hàn Quốc. Các bạn có thể tải một trong hai ứng dụng podcast dưới đây để download và theo dõi chương trình trên điện thoại một cách dễ dàng và thuận tiện nhất: