Life Abroad Podcast-Ep.12: Chuyên mục trả lời câu hỏi phần Speaking IELTS Podcasts – Life Abroad Podcast

    • Places & Travel

Mời các bạn lắng nghe tập đầu tiên về chủ để trả lời các câu hỏi trong phần thi nói của kì thi IELTS. Tập này là phần thử nghiệm đầu tiên của bọn mình với chủ để Food. Mình (Ánh) đóng vai người phỏng vấn và bạn Thái là thí sinh đi thi trả … Đọc tiếp Life Abroad Podcast-Ep.12: Chuyên mục trả lời câu hỏi phần Speaking IELTS

Mời các bạn lắng nghe tập đầu tiên về chủ để trả lời các câu hỏi trong phần thi nói của kì thi IELTS. Tập này là phần thử nghiệm đầu tiên của bọn mình với chủ để Food. Mình (Ánh) đóng vai người phỏng vấn và bạn Thái là thí sinh đi thi trả … Đọc tiếp Life Abroad Podcast-Ep.12: Chuyên mục trả lời câu hỏi phần Speaking IELTS