Life Abroad Podcast-Ep.15: Tầm quan trọng của bài báo khoa học khi đi du học Podcasts – Life Abroad Podcast

    • Places & Travel

Mời các bạn nghe tập tiếp theo của Life Abroad Podcast bằng tiếng Anh với chủ đề về tầm quan trọng của bài báo khoa học, đặc biệt dành cho du học sinh. Trong tập này, mình và Thái sẽ chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của bọn mình trong quá trình học tập … Đọc tiếp Life Abroad Podcast-Ep.15: Tầm quan trọng của bài báo khoa học khi đi du học

Mời các bạn nghe tập tiếp theo của Life Abroad Podcast bằng tiếng Anh với chủ đề về tầm quan trọng của bài báo khoa học, đặc biệt dành cho du học sinh. Trong tập này, mình và Thái sẽ chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của bọn mình trong quá trình học tập … Đọc tiếp Life Abroad Podcast-Ep.15: Tầm quan trọng của bài báo khoa học khi đi du học