1 min

Loi thuong gap khi in nhanh ky thuat so - inkythuatso.com ITP's Podcast

    • TV & Film

Trong quá trình thiết kế và in nhanh kỹ thuật số, bạn sẽ dễ gặp 1 số lỗi nhỏ không mong muốn. Nhưng đôi lúc những lỗi in ấn này lại làm hỏng tất cả công sức, file bạn đã chuẩn bị. Cùng chúng tôi tìm hiểu những lỗi thường gặp khi in ấn.
Tham khảo về in ấn: https://inkythuatso.com/

Trong quá trình thiết kế và in nhanh kỹ thuật số, bạn sẽ dễ gặp 1 số lỗi nhỏ không mong muốn. Nhưng đôi lúc những lỗi in ấn này lại làm hỏng tất cả công sức, file bạn đã chuẩn bị. Cùng chúng tôi tìm hiểu những lỗi thường gặp khi in ấn.
Tham khảo về in ấn: https://inkythuatso.com/

1 min

Top Podcasts In TV & Film

Podcast Design
Galaxy Play
ITV
Dustin On The Go
Genevieve Hassan
Josh Horowitz