48 episodes

Những chia sẻ từ một người đã từng là sếp tồi

Mai Xuân Đạt VNOKRs Mai Xuân Đạt

  • Business
  • 4.9 • 10 Ratings

Những chia sẻ từ một người đã từng là sếp tồi

  Hạnh phúc & tự tin với đội ngũ sau 3 tuần huấn luyện - Chia sẻ từ CEO Sakuko

  Hạnh phúc & tự tin với đội ngũ sau 3 tuần huấn luyện - Chia sẻ từ CEO Sakuko

  Hạnh phúc & tự tin với đội ngũ sau 3 tuần huấn luyện - Chia sẻ từ CEO Sakuko

  • 10 min
  Tìm ra Niềm Tin Cốt Lõi mạnh mẽ sau 1 buổi Private Coach VHDN - Anh Việt, Chairman HelloJob

  Tìm ra Niềm Tin Cốt Lõi mạnh mẽ sau 1 buổi Private Coach VHDN - Anh Việt, Chairman HelloJob

  Tìm ra Niềm Tin Cốt Lõi mạnh mẽ sau 1 buổi Private Coach VHDN - Anh Việt, Chairman HelloJob

  • 8 min
  13 năm xây dựng VHDN khó khăn, tự tin hơn sau 1 tuần huấn luyện cùng John Academy

  13 năm xây dựng VHDN khó khăn, tự tin hơn sau 1 tuần huấn luyện cùng John Academy

  13 năm xây dựng VHDN khó khăn, tự tin hơn sau 1 tuần huấn luyện cùng John Academy

  • 6 min
  Tìm ra sức mạnh bản thân, tự tin hơn sau khi tìm ra Niềm Tin Cốt Lõi - CEO Phan Trang, Sakura Hotel

  Tìm ra sức mạnh bản thân, tự tin hơn sau khi tìm ra Niềm Tin Cốt Lõi - CEO Phan Trang, Sakura Hotel

  Tìm ra sức mạnh bản thân, tự tin hơn sau khi tìm ra Niềm Tin Cốt Lõi - CEO Phan Trang, Sakura Hotel

  • 10 min
  Cảm nhận của CEO Shock Brothers sau buổi huấn luyện tìm Niềm tin Cốt lõi

  Cảm nhận của CEO Shock Brothers sau buổi huấn luyện tìm Niềm tin Cốt lõi

  Cảm nhận của CEO Shock Brothers sau buổi huấn luyện tìm Niềm tin Cốt lõi

  • 2 min
  Nhân viên thay đổi từng ngày khi doanh nghiệp tìm ra đúng Giá Trị Cốt Lõi - Lê Quỳnh Sơn, chủ tịch Atosa

  Nhân viên thay đổi từng ngày khi doanh nghiệp tìm ra đúng Giá Trị Cốt Lõi - Lê Quỳnh Sơn, chủ tịch Atosa

  Nhân viên thay đổi từng ngày khi doanh nghiệp tìm ra đúng Giá Trị Cốt Lõi - Lê Quỳnh Sơn, chủ tịch Atosa

  • 37 min

Customer Reviews

4.9 out of 5
10 Ratings

10 Ratings

Top Podcasts In Business

Web5ngay
meomeotalks
Spiderum
Ngô Minh Tuấn Podcast
Young&Wealthy
Vietcetera