53 episodes

Những chia sẻ từ một người đã từng là sếp tồi

Mai Xuân Đạt VNOKRs Mai Xuân Đạt

  • Business
  • 4.9 • 12 Ratings

Những chia sẻ từ một người đã từng là sếp tồi

  Tập 4 - Các Sai Lầm Trong Quản Trị - TẬP TRUNG VÀO KIỂM SOÁT

  Tập 4 - Các Sai Lầm Trong Quản Trị - TẬP TRUNG VÀO KIỂM SOÁT

  Tập 4 - Các Sai Lầm Trong Quản Trị - TẬP TRUNG VÀO KIỂM SOÁT

  • 8 min
  Tập 3 - Các Sai Lầm Trong Quản Trị - Quản Trị Là Hệ Thống

  Tập 3 - Các Sai Lầm Trong Quản Trị - Quản Trị Là Hệ Thống

  Tập 3 - Các Sai Lầm Trong Quản Trị - Quản Trị Là Hệ Thống

  • 8 min
  Tập 2 - Các Sai Lầm Trong Quản Trị - Đo Lường Không Có Căn Cứ

  Tập 2 - Các Sai Lầm Trong Quản Trị - Đo Lường Không Có Căn Cứ

  Tập 2 - Các Sai Lầm Trong Quản Trị - Đo Lường Không Có Căn Cứ

  • 7 min
  Tập 1 - Các sai lầm trong quản trị - Không có sự ưu tiên

  Tập 1 - Các sai lầm trong quản trị - Không có sự ưu tiên

  Tập 1 - Các sai lầm trong quản trị - Không có sự ưu tiên

  • 15 min
  Mai Xuân Đạt cần tìm COO công ty MRD - Kinh doanh tài sản tri thức

  Mai Xuân Đạt cần tìm COO công ty MRD - Kinh doanh tài sản tri thức

  Tôi đã từng là một CEO "mù", tự lần mò trên con đường xây dựng doanh nghiệp của mình. Đôi lúc gặp được anh này, chị kia, ngồi cafe chỉ điểm cho mình 1 câu, làm mình đỡ đi bao nhiêu thời gian tự mày mò...

  Ở ngoài kia, có rất nhiều người có kinh nghiệm, trải nghiệm mà các CEO cần.

  Tôi muốn tạo ra một thị trường để biến những tài sản tri thức trở thành giá trị thực với các CEO.

  Và tôi đang trên hành trình tìm kiếm một người vận hành công ty để cùng tôi hướng tới sứ mệnh đó.

  • 16 min
  Hạnh phúc & tự tin với đội ngũ sau 3 tuần huấn luyện - Chia sẻ từ CEO Sakuko

  Hạnh phúc & tự tin với đội ngũ sau 3 tuần huấn luyện - Chia sẻ từ CEO Sakuko

  Hạnh phúc & tự tin với đội ngũ sau 3 tuần huấn luyện - Chia sẻ từ CEO Sakuko

  • 10 min

Customer Reviews

4.9 out of 5
12 Ratings

12 Ratings

Top Podcasts In Business

Tri Kỷ Cảm Xúc
Web5ngay
Spiderum Official
Spiderum
Những câu chuyện làm "Ngành"
meomeotalks
EduStation
Vietcetera
Tâm Sự Tài Chính
Trịnh Công Hoà
Think Fast, Talk Smart: Communication Techniques
Stanford GSB