24 episodes

Những chia sẻ từ một người đã từng là sếp tồi

Mai Xuân Đạt VNOKRs Mai Xuân Đạt

  • Business
  • 5.0 • 4 Ratings

Những chia sẻ từ một người đã từng là sếp tồi

  STRETCHING - Lợi ích thứ 5 của OKRs

  STRETCHING - Lợi ích thứ 5 của OKRs

  STRETCHING - Lợi ích thứ 5 của OKRs

  • 51 min
  TRACKING - Lợi ích thứ 4 của OKRs

  TRACKING - Lợi ích thứ 4 của OKRs

  TRACKING - Lợi ích thứ 4 của OKRs

  • 39 min
  COMMITMENT - Lợi ích thứ 3 của OKRs

  COMMITMENT - Lợi ích thứ 3 của OKRs

  COMMITMENT - Lợi ích thứ 3 của OKRs

  • 57 min
  ALIGNMENT - Lợi ích thứ hai của OKRs

  ALIGNMENT - Lợi ích thứ hai của OKRs

  ALIGNMENT - Lợi ích thứ hai của OKRs

  • 55 min
  FOCUS - Lợi ích đầu tiên của OKRs

  FOCUS - Lợi ích đầu tiên của OKRs

  FOCUS - Lợi ích đầu tiên của OKRs

  • 57 min
  Nhận diện và giải quyết nỗi sợ nguyên thuỷ nhất của CEO

  Nhận diện và giải quyết nỗi sợ nguyên thuỷ nhất của CEO

  Làm sao để CEO có thể điều hành mọi việc với sự vui vẻ và thoải mái? Làm sao chúng ta thoát khỏi vòng luẩn quẩn stress?

  • 1 hr 29 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

Top Podcasts In Business

You Might Also Like