1 episode

Artist : Lâm Lim
Facebook : https://www.facebook.com/lamlim13/
Soundcloud : https://soundcloud.com/limmcutezl
Youtube : https://www.youtube.com/limmcutezl

Nắng mưa là việc của trời, yêu em là việc cả đời của anh Lâm Lim

  • Music
  • 3.7 • 45 Ratings

Artist : Lâm Lim
Facebook : https://www.facebook.com/lamlim13/
Soundcloud : https://soundcloud.com/limmcutezl
Youtube : https://www.youtube.com/limmcutezl

  Nắng mưa là việc của trời, yêu em là việc cả đời của anh

  Nắng mưa là việc của trời, yêu em là việc cả đời của anh

  Artist : Lâm Lim

  • 49 sec

Customer Reviews

3.7 out of 5
45 Ratings

45 Ratings

Kuk11513 ,

Nắng mưa là việc của trời

Hay nhạc hay lắm

Top Podcasts In Music

You Might Also Like