20 min

NDCS #05 | Nguoi voi nguoi song de thuong nhau Nửa Đêm Cùng Sas

    • Self Help

Chia sẻ với các bạn bài báo "Sài Gòn giữa những ngày ngàn ca nhiễm, người với người sống để thương nhau" (báo Pháp luật & Bạn đọc) trong những ngày khó khăn trong cơn đại dịch này.

Số thứ 05 của Podcast Nửa Đêm Cùng Sas

Chia sẻ với các bạn bài báo "Sài Gòn giữa những ngày ngàn ca nhiễm, người với người sống để thương nhau" (báo Pháp luật & Bạn đọc) trong những ngày khó khăn trong cơn đại dịch này.

Số thứ 05 của Podcast Nửa Đêm Cùng Sas

20 min