47 episodes

Podcast lung tung và kém đầu tư nhất quả đất.

NgBthg Podcas‪t‬ NGUYEN TUAN MANH

  • Comedy
  • 5.0 • 1 Rating

Podcast lung tung và kém đầu tư nhất quả đất.

  #43: My name is on Mars and I hope this is not the end.

  #43: My name is on Mars and I hope this is not the end.

  I love you all.

  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/ngbthg-podcast/message

  • 1 min
  #42: Cùng đoán xem món ăn ngon nhất thế giới là gì

  #42: Cùng đoán xem món ăn ngon nhất thế giới là gì

  https://anchor.fm/ngbthg-podcast/message


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/ngbthg-podcast/message

  • 4 min
  #41: Kinda sleepy idk

  #41: Kinda sleepy idk

  https://anchor.fm/ngbthg-podcast/message


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/ngbthg-podcast/message

  • 9 min
  #40: Cùng đoán xem phát minh tệ hại thứ 2 của loài người là gì

  #40: Cùng đoán xem phát minh tệ hại thứ 2 của loài người là gì

  https://anchor.fm/ngbthg-podcast/message


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/ngbthg-podcast/message

  • 6 min
  #39: Probably the ABSOLUTELY WORST state uni in the history

  #39: Probably the ABSOLUTELY WORST state uni in the history

  https://anchor.fm/ngbthg-podcast/message

  https://www.youtube.com/playlist?list=PL6uC-XGZC7X7nu1ycW1YGbl-wErl027uc


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/ngbthg-podcast/message

  • 8 min
  #38: Tại sao lại đặt những cái tên ngốc nghếch cho ice skating zậy

  #38: Tại sao lại đặt những cái tên ngốc nghếch cho ice skating zậy

  Bộ trưởng bộ đặt tên trượt băng nghệ thuật

  https://anchor.fm/ngbthg-podcast/message


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/ngbthg-podcast/message

  • 9 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Comedy