16 min

Nghệ thuật bán hàng bằng tâm lý | Tập 01 - Sai lầm chết người Nghệ thuật bán hàng bằng tâm lý

    • Self Help

Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa một người bán hàng xuất sắc và một người bán hàng tầm thường?

Người bán hàng xuất sắc có một tư duy khác biệt, anh ấy được đào tạo và huấn luyện những kỹ năng để đọc vị người khác, thấu hiểu tâm lý khách hàng và nghệ thuật nói chuyện thôi miên đối tác.

Chi tiết xem tại: www.nguyenhoanghuynh.com

Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa một người bán hàng xuất sắc và một người bán hàng tầm thường?

Người bán hàng xuất sắc có một tư duy khác biệt, anh ấy được đào tạo và huấn luyện những kỹ năng để đọc vị người khác, thấu hiểu tâm lý khách hàng và nghệ thuật nói chuyện thôi miên đối tác.

Chi tiết xem tại: www.nguyenhoanghuynh.com

16 min