13 min

Nguyễn Văn Chung: Nhạc sĩ gặp khó khăn vì dịch khá nhiều nhưng họ không than thở vì tự trọng cao Tám Sài Gòn

    • Entertainment News

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ về những hoạt động thiện nguyện anh thực hiện trong mùa dịch để hỗ trợ những người cùng ngành nghề đang gặp khó khăn, cũng như tiết lộ về những sáng tác mới, những kế hoạch âm nhạc mới.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ về những hoạt động thiện nguyện anh thực hiện trong mùa dịch để hỗ trợ những người cùng ngành nghề đang gặp khó khăn, cũng như tiết lộ về những sáng tác mới, những kế hoạch âm nhạc mới.

13 min