16 min

Nhật ký Đặng Thùy Trâm - Chương 1 Đọc Truyện Đêm Muộn

    • Books

Tuổi 20 mộng mơ và hi vọng của vị bác sĩ trẻ qua những trang nhật ký hồn nhiên và đượm buồn....

Tuổi 20 mộng mơ và hi vọng của vị bác sĩ trẻ qua những trang nhật ký hồn nhiên và đượm buồn....

16 min