47 min

Quỷ Cốc Tử và 72 Kế Sách Áp Dụng trong Kinh Doanh: Kế Sách 41 - 50 Ý Nghĩa Sống

    • Education

Trong  phần 5 Ý Nghĩa Sống xin giới thiệu đến quý vị kế sách 41 đến kế sách 50 bao gồm:

Kế thứ 41: Chiêu hiền đãi sĩ
Kế thứ 42: Áp đặt chủ quan 
Kế thứ 43: Mâu thuẫn thống nhất 
Kế thứ 44: Thủ trước công sau
Kế thứ 45: Kiên tâm bền chí
Kế thứ 46: Dĩ tĩnh chế động
Kế thứ 47: Quyết giữ chính nghĩa
Kế thứ 48: Đánh vào chỗ yếu
Kế thứ 49: Ghi công quên lỗi
Kế thứ 50: Hạ chiếu cầu hiền

Các Kế sách còn lại sẽ được Ý Nghĩa Sống gửi đến quý vị trong những podcasts tiếp theo. 
--------------------------------------------
👄Giọng đọc: Quán quân Quý cô hoàn hảo Jessica Thảo Nguyễn

Webiste:
https://ynghiasong.vn

Facebook: 
https://www.facebook.com/fcn.thao

Fanpage Ý Nghĩa Sống:
 https://www.facebook.com/ynghiasongg/

Để không bỏ lỡ episode nào. Mời bạn theo dõi kênh podcasts của Jessica để xem episode mới mỗi tuần bạn nhé!

Trong  phần 5 Ý Nghĩa Sống xin giới thiệu đến quý vị kế sách 41 đến kế sách 50 bao gồm:

Kế thứ 41: Chiêu hiền đãi sĩ
Kế thứ 42: Áp đặt chủ quan 
Kế thứ 43: Mâu thuẫn thống nhất 
Kế thứ 44: Thủ trước công sau
Kế thứ 45: Kiên tâm bền chí
Kế thứ 46: Dĩ tĩnh chế động
Kế thứ 47: Quyết giữ chính nghĩa
Kế thứ 48: Đánh vào chỗ yếu
Kế thứ 49: Ghi công quên lỗi
Kế thứ 50: Hạ chiếu cầu hiền

Các Kế sách còn lại sẽ được Ý Nghĩa Sống gửi đến quý vị trong những podcasts tiếp theo. 
--------------------------------------------
👄Giọng đọc: Quán quân Quý cô hoàn hảo Jessica Thảo Nguyễn

Webiste:
https://ynghiasong.vn

Facebook: 
https://www.facebook.com/fcn.thao

Fanpage Ý Nghĩa Sống:
 https://www.facebook.com/ynghiasongg/

Để không bỏ lỡ episode nào. Mời bạn theo dõi kênh podcasts của Jessica để xem episode mới mỗi tuần bạn nhé!

47 min

Top Podcasts In Education