10 episodes

Phân tích của các chuyên gia về những đề tài thời sự, kinh nghiệm hoạt động của giới doanh nhân

RFI - Tạp chí kinh tế RFI - Radio France Internationale

    • Podcasts
    • 4.2, 5 Ratings

Phân tích của các chuyên gia về những đề tài thời sự, kinh nghiệm hoạt động của giới doanh nhân

Customer Reviews

4.2 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

HCD1111 ,

Very good

Very good

Listeners Also Subscribed To

More by RFI - Radio France Internationale