21 episodes

Một chút nhẹ nhàng cho cuộc sống bằng những câu từ êm dịu. Một chút phong phú cho cuộc đời bằng những câu chuyện gần xa. Một chút chia sẻ để thấy lòng mình tự tại. Một chút lắng nghe để hiểu mây trời tiêu dao.

Support me at: https://anchor.fm/sachnoivasue

Sách Nói & Sue Thảo Vy Võ

  • Arts
  • 4.0 • 1 Rating

Một chút nhẹ nhàng cho cuộc sống bằng những câu từ êm dịu. Một chút phong phú cho cuộc đời bằng những câu chuyện gần xa. Một chút chia sẻ để thấy lòng mình tự tại. Một chút lắng nghe để hiểu mây trời tiêu dao.

Support me at: https://anchor.fm/sachnoivasue

  [Tản văn] Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm - Chương 21

  [Tản văn] Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm - Chương 21

  Chương 21: Chỉ có ta mãi dìu bước ta mà thôi

  • 13 min
  [Tản văn] Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm - Chương 20

  [Tản văn] Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm - Chương 20

  Chương 20: Đã quên rằng phải nhớ

  • 15 min
  [Tản văn] Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm - Chương 19

  [Tản văn] Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm - Chương 19

  Chương 19: Du lịch chẳng qua là quyết định việc sẽ gặp ai

  • 12 min
  [Tản văn] Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm - Chương 18

  [Tản văn] Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm - Chương 18

  Chương 18: Tiền bạc khiến con người trở thành vạn năng

  • 11 min
  [Tản văn] Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm - Chương 17

  [Tản văn] Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm - Chương 17

  Chương 17: Những cô nàng không vặn mở được nắp chai kia, sau này thế nào rồi?

  • 12 min
  [Tản văn] Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm - Chương 16

  [Tản văn] Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm - Chương 16

  Chương 16: Sẽ luôn có những người và những chuyện hoang đường bước đến, giúp cuộc đời bạn hoàn chỉnh hơn

  • 16 min

Customer Reviews

4.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Arts