21 min

S4E1: The The Basics of B2B – Marketer trẻ đừng tự khép cánh cửa cơ hội của bản thâ‪n‬ Brand Talks

    • Marketing

Chia sẻ của thầy Đinh Tiên Minh, Trưởng Bộ môn Marketing tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về những kiến thức căn bản của thế giới B2B.

Chia sẻ của thầy Đinh Tiên Minh, Trưởng Bộ môn Marketing tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về những kiến thức căn bản của thế giới B2B.

21 min

Top Podcasts In Marketing