19 min

S4E2: The Basics of B2B – Thấu hiểu sự phức tạp trong quy trình mua của khách hàng doanh nghiệ‪p‬ Brand Talks

    • Marketing

Chia sẻ của thầy Đinh Tiên Minh, Trưởng Bộ môn Marketing tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về những kiến thức căn bản của thế giới B2B.

Chia sẻ của thầy Đinh Tiên Minh, Trưởng Bộ môn Marketing tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về những kiến thức căn bản của thế giới B2B.

19 min

Top Podcasts In Marketing