8 episodes

Kênh chia sẻ các audio về các lĩnh vực kinh doanh, phát triển bản thân, marketing.
Kênh chọn lọc các audio về phát triển kỹ năng bằng tiếng anh đã public trên mạng nên không phục vụ trong mục đích kinh doanh
Liên Hệ: Ngự Phạm
Phone: 0985315364

Sharing Audio - Phát triển kỹ năng Competence Development C - CDC

  • Business
  • 5.0 • 2 Ratings

Kênh chia sẻ các audio về các lĩnh vực kinh doanh, phát triển bản thân, marketing.
Kênh chọn lọc các audio về phát triển kỹ năng bằng tiếng anh đã public trên mạng nên không phục vụ trong mục đích kinh doanh
Liên Hệ: Ngự Phạm
Phone: 0985315364

  Learn to learn faster hypnosis

  Learn to learn faster hypnosis

  Type: Phát triển bản thân 
  Author: Anthony Robbins
   

  • 18 min
  Learning Confidence

  Learning Confidence

   Type: Phát triển bản thân

  • 4 min
  Confidence for Stressfull Event

  Confidence for Stressfull Event

  Type: phát triển bản thân, listen english

  • 26 min
  How to Relax when you need to

  How to Relax when you need to

  Type: phát triển bản thân, listen english

  • 16 min
  Performance Patterning

  Performance Patterning

  Type: Phát triển bản thân, Listen english

  • 5 min
  Living the Seven Habits

  Living the Seven Habits

  #phattrienbanthan #cdc

  • 1 hr 30 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Business