8 min

Spelling - Đánh vần chữ Tiếng Anh [www.nguyencanhtuan.com‪]‬ Luyện Nghe Tiếng Anh - English listening practice

    • Education

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

OK, BÂY GIỜ CHÚNG TA SẼ THỬ GHI LẠI NHỮNG CÁI TÊN ĐƯỢC ĐÁNH VẦN SAU ĐÂY NHÉ

1. My name is Tim Shorts

2. Her first name is Gloria

3. His surname is Harrison

4. I think her name is Monika

5. My favorite restaurant is Giovanni

6. I hope I spell your name correctly, Mr. Fernando

7. I have an appointment with Me. Bradley Thomas

8. My girlfriend’s name is Trisha Everett

9. My address is 24 Charlotte street

10. He’s a very famous French actor, his name is VincentPETROLEUM

SUBSTANCE

CORPORATION

CONSCIENTIOUS

MANIPULATE

REPERCUSSION

SUPERSTITIOUS

SEDENTARY

Bài nghe được thu âm bởi Callum Nguyen (fb.com/callum.nguyen) | Đăng ký khóa học luyện nói của thầy trên Edumall tại https://bit.ly/CN-Edumall hoặc Unica tại https://bit.ly/CNUnica

Nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn liên hệ hợp tác, vui lòng kết nối trên Facebook hoặc website www.nguyencanhtuan.com

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

OK, BÂY GIỜ CHÚNG TA SẼ THỬ GHI LẠI NHỮNG CÁI TÊN ĐƯỢC ĐÁNH VẦN SAU ĐÂY NHÉ

1. My name is Tim Shorts

2. Her first name is Gloria

3. His surname is Harrison

4. I think her name is Monika

5. My favorite restaurant is Giovanni

6. I hope I spell your name correctly, Mr. Fernando

7. I have an appointment with Me. Bradley Thomas

8. My girlfriend’s name is Trisha Everett

9. My address is 24 Charlotte street

10. He’s a very famous French actor, his name is VincentPETROLEUM

SUBSTANCE

CORPORATION

CONSCIENTIOUS

MANIPULATE

REPERCUSSION

SUPERSTITIOUS

SEDENTARY

Bài nghe được thu âm bởi Callum Nguyen (fb.com/callum.nguyen) | Đăng ký khóa học luyện nói của thầy trên Edumall tại https://bit.ly/CN-Edumall hoặc Unica tại https://bit.ly/CNUnica

Nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn liên hệ hợp tác, vui lòng kết nối trên Facebook hoặc website www.nguyencanhtuan.com

8 min

Top Podcasts In Education

Hieu Nguyen
Chi Nguyen, PhD.
Sunhuyn
Giang ơi Radio
Jack Radford
Radio Người Giữ Kỉ Niệm