124 episodes

Kênh Podcast chia sẻ kiến thức tài chính cá nhân, phát triển bản thân, độc lập tài chính, đầu tư, chi tiêu, kiếm thu nhập thụ động và tâm sự các trải nghiệm về tài chính cá nhân. Những tâm sự này của Hòa xuất phát từ những trải nghiệm chân thật của mình. Hòa hy vọng rằng giúp ích cho các bạn một điều nhỏ nhoi nào đó để các bạn hiểu rõ về tiền bạc, cách sử dụng tiền bạc và làm cho cuộc sống của bạn luôn tốt hơn
Chúc các bạn luôn vui vẻ và hành phúc trong cuộc sống.

Được thực hiện bởi Admin Blog tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/

Liên hệ:
Email:tiencuatoi.vn@gmail.com
Zalo: 0944 325 488

Tâm Sự Tài Chính Trịnh Công Hoà

  • Business
  • 4.0 • 95 Ratings

Kênh Podcast chia sẻ kiến thức tài chính cá nhân, phát triển bản thân, độc lập tài chính, đầu tư, chi tiêu, kiếm thu nhập thụ động và tâm sự các trải nghiệm về tài chính cá nhân. Những tâm sự này của Hòa xuất phát từ những trải nghiệm chân thật của mình. Hòa hy vọng rằng giúp ích cho các bạn một điều nhỏ nhoi nào đó để các bạn hiểu rõ về tiền bạc, cách sử dụng tiền bạc và làm cho cuộc sống của bạn luôn tốt hơn
Chúc các bạn luôn vui vẻ và hành phúc trong cuộc sống.

Được thực hiện bởi Admin Blog tài chính cá nhân: https://tiencuatoi.vn/

Liên hệ:
Email:tiencuatoi.vn@gmail.com
Zalo: 0944 325 488

  #123 | Cách vượt qua: Sợ hãi và Hoài nghi khi tích lũy tài sản.

  #123 | Cách vượt qua: Sợ hãi và Hoài nghi khi tích lũy tài sản.

  Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

  ►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

  ► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

  ► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

  Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

  Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

  Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

  Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

  Các khóa học Miễn Phí:

  +Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

  +Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

  + Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

  Liên hệ:

  Zalo: 0944 325 488

  Email: tiencuatoi.vn@gmail.com


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message

  • 1 hr 1 min
  #122| Những cách kiếm sống mà mình đã trải qua

  #122| Những cách kiếm sống mà mình đã trải qua

  Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

  ►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

  ► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

  ► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

  Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

  Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

  Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

  Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

  Các khóa học Miễn Phí:

  +Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

  +Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

  + Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

  Liên hệ:

  Zalo: 0944 325 488

  Email: tiencuatoi.vn@gmail.com


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message

  • 26 min
  #121| Tích lũy vàng cẩn thận các loại tiền phí, tiền công ăn mòn lợi nhuận - Phap Mong show

  #121| Tích lũy vàng cẩn thận các loại tiền phí, tiền công ăn mòn lợi nhuận - Phap Mong show

  Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

  ►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

  ► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

  ► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

  Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

  Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

  Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

  Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

  Các khóa học Miễn Phí:

  +Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

  +Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

  + Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

  Liên hệ:

  Zalo: 0944 325 488

  Email: tiencuatoi.vn@gmail.com


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message

  • 1 hr 24 min
  #120| Kinh nghiệm xương máu tích lũy vàng (SJC, vàng nhẫn)

  #120| Kinh nghiệm xương máu tích lũy vàng (SJC, vàng nhẫn)

  Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

  ►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

  ► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

  ► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

  Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

  Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

  Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

  Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

  Các khóa học Miễn Phí:

  +Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

  +Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

  + Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

  Liên hệ:

  Zalo: 0944 325 488

  Email: tiencuatoi.vn@gmail.com


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message

  • 43 min
  #119 | Hai cách giúp mình biến ước mơ Độc Lập Tài Chính trở thành hiện thực

  #119 | Hai cách giúp mình biến ước mơ Độc Lập Tài Chính trở thành hiện thực

  Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

  ►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

  ► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

  ► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

  Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

  Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

  Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

  Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

  Các khóa học Miễn Phí:

  +Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

  +Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

  + Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

  Liên hệ:

  Zalo: 0944 325 488

  Email: tiencuatoi.vn@gmail.com


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message

  • 21 min
  #118|Bắt đầu tích lũy tài sản từ lúc nào là tốt nhất ?

  #118|Bắt đầu tích lũy tài sản từ lúc nào là tốt nhất ?

  Được thực hiện bởi Blog TienCuaToi.

  ►Tích sản tài sản tại Công ty chứng khoán Techcombank: https://iwp.tcbs.com.vn/105C041670

  ► Tích lũy quỹ đầu tư chủ động qua Fmarket: https://fmarket.vn/home?partnerId=66  

  ► Mua Bitcoin sở hữu hoàn toàn online: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=39623479

  Học miễn phí tích sản tài sản tại nhóm Zalo: https://zalo.me/g/ymnlvu541

  Học kiến thức về các tài sản đầu tư tại TienCuaToi Official

  Học cách độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên tại Blog TienCuaToi.vn

  Chương trình Coaching 1-1 - Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

  Các khóa học Miễn Phí:

  +Khóa học đầu tư trái phiếu doanh nghiệp Miễn Phí

  +Khóa học đầu tư quỹ Miễn Phí

  + Khóa học đầu tư cổ phiếu Miễn Phí

  Liên hệ:

  Zalo: 0944 325 488

  Email: tiencuatoi.vn@gmail.com


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/tiencuatoi/message

  • 24 min

Customer Reviews

4.0 out of 5
95 Ratings

95 Ratings

trangsweet1 ,

Nội dung tâm huyết, trình bày chậm ngắt quãng

Anh ơi anh có thể nói nhanh hơn 1 tí dc ko ạ. Nội dung hay, tâm huyết mà chờ từng giây nhả từng chữ của anh em sốt hết cả ruột luôn ạ

nhoc hay khoc ,

K có tronng tâm

Mình thấy kể k có trọng tâm, miên man k hay

hwnsnsh ,

Khanh phuong

Ssdhshsnsnnss

Top Podcasts In Business

Web5ngay
Spiderum
Ngô Minh Tuấn Podcast
Young&Wealthy
Học Viện CEO Hà Nội
Vietcetera

You Might Also Like

Ngô Minh Tuấn Podcast
TS. Võ Đình Trí
Kien Tran
Hieu Nguyen
Thai Pham
Huỳnh Duy Khương