58 episodes

Bài giảng … là một phần của chương trình “Tìm Hiểu Thánh Kinh”. Đây là chương trình giảng dạy Kinh thánh toàn cầu được sáng lập bởi Tiến sĩ J. Vernon McGee. Nay chương trình đã được chuyển ngữ sang hơn 100 thứ ngôn ngữ và thổ ngữ khác nhau. Chương trình gồm nhiều bài giảng, mỗi bài dành cho một ngày, kéo dài 30 phút và sẽ hướng dẫn thính giả đi xuyên suốt Kinh thánh một cách có hệ thống. Các bài giảng nầy đã được đưa lên mạng. Chúng tôi tạ ơn Chúa vì bạn bắt đầu học hỏi thêm về Lời Chúa bằng cách lắng nghe các bài giảng nầy. Mời các bạn nghe ít nhất là một bài trong ngày – từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nếu bạn liên tục thực hiện như vậy, bạn sẽ học toàn bộ Kinh thánh trong vòng 5 năm.

Tìm Hiểu Thánh Kinh @ ttb.twr.org/vietnamese Thru the Bible Vietnamese

  • Christianity

Bài giảng … là một phần của chương trình “Tìm Hiểu Thánh Kinh”. Đây là chương trình giảng dạy Kinh thánh toàn cầu được sáng lập bởi Tiến sĩ J. Vernon McGee. Nay chương trình đã được chuyển ngữ sang hơn 100 thứ ngôn ngữ và thổ ngữ khác nhau. Chương trình gồm nhiều bài giảng, mỗi bài dành cho một ngày, kéo dài 30 phút và sẽ hướng dẫn thính giả đi xuyên suốt Kinh thánh một cách có hệ thống. Các bài giảng nầy đã được đưa lên mạng. Chúng tôi tạ ơn Chúa vì bạn bắt đầu học hỏi thêm về Lời Chúa bằng cách lắng nghe các bài giảng nầy. Mời các bạn nghe ít nhất là một bài trong ngày – từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nếu bạn liên tục thực hiện như vậy, bạn sẽ học toàn bộ Kinh thánh trong vòng 5 năm.

  Sáng Thế Ký 47

  Sáng Thế Ký 47

  • 28 min
  Sáng Thế Ký 46

  Sáng Thế Ký 46

  • 28 min
  Sáng Thế Ký 45

  Sáng Thế Ký 45

  • 28 min
  Sáng Thế Ký 44

  Sáng Thế Ký 44

  • 28 min
  Sáng Thế Ký 43

  Sáng Thế Ký 43

  • 28 min
  Sáng Thế Ký 42

  Sáng Thế Ký 42

  • 28 min

Customer Reviews

PhoaPhoaa ,

Chúa ban phước trên quý vị!

Bài học rất hữu ích, nguyện xin Chúa soi dẫn mọi người trên các công tác giảng giải lời Chúa. Con rất mong chờ những bài học Kinh Thánh trong thời gian sắp tới! A-men

Tổn hoang ,

Tôi rât thích

Rât rât tôt

Top Podcasts In Christianity

Listeners Also Subscribed To