7 min

Tóm Lại Là #7: Các tập đoàn công nghệ thắng đậm mùa dịch‪!‬ Tóm Lại Là

    • News

“Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra” là những từ miêu tả sự canh tranh khốc liệt và tầm quan trọng của 2 chữ thời cơ mà doanh nghiệp lớn trên toàn thế giới hiện nay đang chứng kiến. Trong khi sắc đỏ ngập tràn những trang báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành Vận Tải, Du Lịch, Nhà Hàng,...những lão làng từ thung lũng Silicon: Apple, Microsoft, Alphabet lãi lớn bất chấp đại dịch Covid-19. 


Để hiểu dòng tiền khổng lồ này làm ra như thế nào? Hãy lắng nghe tập Podcast #TomLaiLa của tuần này nhé.

“Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra” là những từ miêu tả sự canh tranh khốc liệt và tầm quan trọng của 2 chữ thời cơ mà doanh nghiệp lớn trên toàn thế giới hiện nay đang chứng kiến. Trong khi sắc đỏ ngập tràn những trang báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành Vận Tải, Du Lịch, Nhà Hàng,...những lão làng từ thung lũng Silicon: Apple, Microsoft, Alphabet lãi lớn bất chấp đại dịch Covid-19. 


Để hiểu dòng tiền khổng lồ này làm ra như thế nào? Hãy lắng nghe tập Podcast #TomLaiLa của tuần này nhé.

7 min

Top Podcasts In News