48 episodes

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.
Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.
- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com
- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube
- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast
- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group
- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage
- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Tự Học Tiếng Nhật Enzuvi Enzuvi.com

  • Education
  • 4.8 • 9 Ratings

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.
Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.
- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com
- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube
- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast
- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group
- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage
- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

  #48 | Tổng hợp file nghe Nameraka | なめらか日本語会話

  #48 | Tổng hợp file nghe Nameraka | なめらか日本語会話

  Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/enzuvi/message

  • 1 hr 9 min
  #47 | Nghe N1 T12-2022 bản SD (Kênh Podcast Enzuvi)

  #47 | Nghe N1 T12-2022 bản SD (Kênh Podcast Enzuvi)

  Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Script Nghe N1 T12-2022: https://enzuvi.com/cap-nhat-thong-tin-lich-thi-jlpt-12-2022-moi-nhat/

  - Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/enzuvi/message

  • 51 min
  #46 | Nghe N4 T12-2022 bản SD (Kênh Podcast Enzuvi)

  #46 | Nghe N4 T12-2022 bản SD (Kênh Podcast Enzuvi)

  Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Script Nghe N4 T12-2022: https://enzuvi.com/cap-nhat-thong-tin-lich-thi-jlpt-12-2022-moi-nhat/

  - Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/enzuvi/message

  • 38 min
  #45 | Nghe N2 T12-2022 bản SD (Kênh Podcast Enzuvi)

  #45 | Nghe N2 T12-2022 bản SD (Kênh Podcast Enzuvi)

  Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Script Nghe N2 T12-2022: https://enzuvi.com/cap-nhat-thong-tin-lich-thi-jlpt-12-2022-moi-nhat/

  - Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/enzuvi/message

  • 45 min
  #44 | Tổng hợp tính từ N4 Mimikara Oboeru

  #44 | Tổng hợp tính từ N4 Mimikara Oboeru

  Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

  Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-page

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/enzuvi/message

  • 17 min
  #43 | Phần nghe Choukai n1 7 2022

  #43 | Phần nghe Choukai n1 7 2022

  Podcads được phát hành trong tuần đầu tiên hàng tháng. Mọi người chú ý theo dõi kênh.

  Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-page

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/enzuvi/message

  • 51 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
9 Ratings

9 Ratings

Top Podcasts In Education

Hieu Nguyen
Sunhuyn
Nguyễn Hữu Trí
Thuần Podcast
Chi Nguyen, PhD.
Better Version

You Might Also Like

NHK WORLD-JAPAN
YUYU NIHONGO
Hieu Nguyen
Tomo
Voiz FM & Thư viện Sách nói First News
Web5ngay