177 episodes

Trạm Sách là một nỗ lực khiêm nhường của chúng mình nhằm chia sẻ ebook tiếng Việt và Audiobook (theo dạng Podcast) miễn phí cho điện thoại, máy đọc sách.

Chúng mình hi vọng Trạm Sách sẽ là nơi mang lại những đầu sách hữu ích cho mọi người với tinh thần khai phóng cho bản thân và mọi người.

- Ủng hộ chúng mình tại: https://paypal.me/tramsach
- Vui lòng liên hệ với chúng mình tại địa chỉ: connect[at]tramsach.com

Trạm Sách Audio nguyenson.dev

  • Arts
  • 4.6 • 27 Ratings

Trạm Sách là một nỗ lực khiêm nhường của chúng mình nhằm chia sẻ ebook tiếng Việt và Audiobook (theo dạng Podcast) miễn phí cho điện thoại, máy đọc sách.

Chúng mình hi vọng Trạm Sách sẽ là nơi mang lại những đầu sách hữu ích cho mọi người với tinh thần khai phóng cho bản thân và mọi người.

- Ủng hộ chúng mình tại: https://paypal.me/tramsach
- Vui lòng liên hệ với chúng mình tại địa chỉ: connect[at]tramsach.com

  Mùa Đông Không Lạnh - Bùi Ngọc Phúc - Phần Cuối

  Mùa Đông Không Lạnh - Bùi Ngọc Phúc - Phần Cuối

  Truyện tâm lý xã hội mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc, về thời bao cấp của những người dân Hà Nội. Mời quý vị và các bạn thưởng thức dưới sự diễn đọc của Đình Duy.  Ủng hộ chúng mình tại: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://paypal.me/tramsach⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  Vui lòng liên hệ với chúng mình qua email connect@tramsach.com

  • 56 min
  Mùa Đông Không Lạnh - Bùi Ngọc Phúc - Phần 21

  Mùa Đông Không Lạnh - Bùi Ngọc Phúc - Phần 21

  Truyện tâm lý xã hội mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc, về thời bao cấp của những người dân Hà Nội. Mời quý vị và các bạn thưởng thức dưới sự diễn đọc của Đình Duy.  Ủng hộ chúng mình tại: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://paypal.me/tramsach⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  Vui lòng liên hệ với chúng mình qua email connect@tramsach.com

  • 39 min
  Mùa Đông Không Lạnh - Bùi Ngọc Phúc - Phần 20

  Mùa Đông Không Lạnh - Bùi Ngọc Phúc - Phần 20

  Truyện tâm lý xã hội mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc, về thời bao cấp của những người dân Hà Nội. Mời quý vị và các bạn thưởng thức dưới sự diễn đọc của Đình Duy.  Ủng hộ chúng mình tại: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://paypal.me/tramsach⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  Vui lòng liên hệ với chúng mình qua email connect@tramsach.com

  • 40 min
  Mùa Đông Không Lạnh - Bùi Ngọc Phúc - Phần 19

  Mùa Đông Không Lạnh - Bùi Ngọc Phúc - Phần 19

  Truyện tâm lý xã hội mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc, về thời bao cấp của những người dân Hà Nội. Mời quý vị và các bạn thưởng thức dưới sự diễn đọc của Đình Duy.  Ủng hộ chúng mình tại: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://paypal.me/tramsach⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  Vui lòng liên hệ với chúng mình qua email connect@tramsach.com

  • 46 min
  Mùa Đông Không Lạnh - Bùi Ngọc Phúc - Phần 18

  Mùa Đông Không Lạnh - Bùi Ngọc Phúc - Phần 18

  Truyện tâm lý xã hội mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc, về thời bao cấp của những người dân Hà Nội. Mời quý vị và các bạn thưởng thức dưới sự diễn đọc của Đình Duy.  Ủng hộ chúng mình tại: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://paypal.me/tramsach⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  Vui lòng liên hệ với chúng mình qua email connect@tramsach.com

  • 46 min
  Mùa Đông Không Lạnh - Bùi Ngọc Phúc - Phần 17

  Mùa Đông Không Lạnh - Bùi Ngọc Phúc - Phần 17

  Truyện tâm lý xã hội mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc, về thời bao cấp của những người dân Hà Nội. Mời quý vị và các bạn thưởng thức dưới sự diễn đọc của Đình Duy.  Ủng hộ chúng mình tại: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://paypal.me/tramsach⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  Vui lòng liên hệ với chúng mình qua email connect@tramsach.com

  • 41 min

Customer Reviews

4.6 out of 5
27 Ratings

27 Ratings

ntson ,

Good

I can listen Vietnamese audio books

Top Podcasts In Arts

Voiz FM & Thư viện Sách nói First News
Voiz FM & Thư viện Sách nói First News
Vietcetera
Nhã Nam Podcast
Jade
Voiz FM

You Might Also Like

Mây Podcast
Monsieur Tuna fan
Web5ngay
Lộc Lá
Nguyễn Minh Hiên