18 min

Trị thói hoang phí, "chém gió" của chồng Câu chuyện văn hóa

    • Comedy

Chỉ làm công nhân may nhưng chồng lại chi tiêu hoang phí và còn hay khoác lác. Mọi việc chi tiêu đổ hết lên vai vợ. Cứ đà này, bao giờ gia đình mới khá lên được?


 


---

Support this podcast: https://anchor.fm/v2ccvh/support

Chỉ làm công nhân may nhưng chồng lại chi tiêu hoang phí và còn hay khoác lác. Mọi việc chi tiêu đổ hết lên vai vợ. Cứ đà này, bao giờ gia đình mới khá lên được?


 


---

Support this podcast: https://anchor.fm/v2ccvh/support

18 min

Top Podcasts In Comedy