6 episodes

Podcast mang tên "truyện đêm muộn", khởi đầu với chương trình "đọc truyện đêm khuya" của kênh VOV2, đài tiếng nói Việt Nam.
Chúng tôi chỉ để 5 podcast gần đây nhất.

Note: The language of this podcast is Vietnamese, not English.
We only keep 5 latest episodes available. Be sure to tune in before it's too late!


This is, currently, a syndication to the "Doc truyen dem khuya" program, bi-weekly broadcasted by VOV2. We are not endorsed by them however. Link to their program's website is here: http://vov2.vov.vn/doc-truyen-dem-khuya-c11.aspx.

#vietnamese #podcast

––
Our RSS feeds:
iTunes: https://pcr.apple.com/id1118639085
Podbean: http://truyendemmuon.podbean.com/feed/
SoundCloud: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:230017480/sounds.rss
Podcasts: http://www.podcasts.com/rss_feed/40ec6c27a19ffe3efaa87a961e61966b

Truyện đêm muộ‪n‬ Truyện đêm muộn

    • Society & Culture
    • 4.4 • 51 Ratings

Podcast mang tên "truyện đêm muộn", khởi đầu với chương trình "đọc truyện đêm khuya" của kênh VOV2, đài tiếng nói Việt Nam.
Chúng tôi chỉ để 5 podcast gần đây nhất.

Note: The language of this podcast is Vietnamese, not English.
We only keep 5 latest episodes available. Be sure to tune in before it's too late!


This is, currently, a syndication to the "Doc truyen dem khuya" program, bi-weekly broadcasted by VOV2. We are not endorsed by them however. Link to their program's website is here: http://vov2.vov.vn/doc-truyen-dem-khuya-c11.aspx.

#vietnamese #podcast

––
Our RSS feeds:
iTunes: https://pcr.apple.com/id1118639085
Podbean: http://truyendemmuon.podbean.com/feed/
SoundCloud: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:230017480/sounds.rss
Podcasts: http://www.podcasts.com/rss_feed/40ec6c27a19ffe3efaa87a961e61966b

Customer Reviews

4.4 out of 5
51 Ratings

51 Ratings

Kusalametta ,

Huyền thoại

Hai giọng đọc Huyền thoại. Việt Nam bây giờ tìm đâu ra được những giọng đọc thế này. Mong admin cập nhật thêm truyện để mọi người biết thêm về giọng đọc đẹp đẽ này nhé.

Top Podcasts In Society & Culture

Listeners Also Subscribed To