10 episodes

Truyện cổ nước ngoài dành cho bé, dịch và đọc bởi V for VIEN | Classic stories and tales for kids, translated into Vietnamese and read by V for VIEN. The original texts are in the public domain | Find out more: https://vforvien.wixsite.com/vien

Truyện cổ nước ngoài cho b‪é‬ v for vien

  • Kids & Family
  • 5.0 • 4 Ratings

Truyện cổ nước ngoài dành cho bé, dịch và đọc bởi V for VIEN | Classic stories and tales for kids, translated into Vietnamese and read by V for VIEN. The original texts are in the public domain | Find out more: https://vforvien.wixsite.com/vien

  Con chim vàng

  Con chim vàng

  Con chim vàng (The golden bird) nằm trong tập truyện cổ Grimm. Bản dịch này thuộc V for VIEN. 

  Đôi ủng da trâu

  Đôi ủng da trâu

  Đôi ủng da trâu (The boots of buffalo-leather) nằm trong tập Truyện cổ Grimm. Bản dịch này thuộc V for VIEN.

  Bác sĩ Biết Tuốt

  Bác sĩ Biết Tuốt

  Bác sĩ Biết Tuốt (Doctor Know-all) nằm trong tập Truyện cổ Grimm. Bản dịch này thuộc V for VIEN.

  Những món quà của người tí hon

  Những món quà của người tí hon

  Những món quà của người tí hon (The gifts of the little people) nằm trong tập Truyện cổ Grimm. Bản dịch này thuộc V for VIEN.

  Ong Chúa

  Ong Chúa

  Ong Chúa (The Queen Bee) nằm trong tập Truyện cổ Grimm. Bản dịch này thuộc V for VIEN.

  Chàng Quả Cảm và ba thử thách

  Chàng Quả Cảm và ba thử thách

  Chàng Quả Cảm và ba thử thách (Great heart and the three tests) là truyện cổ tích viết bởi nhà văn Canada Cyrus Macmillan. Dịch và đọc bởi V for VIEN.

Customer Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

Top Podcasts In Kids & Family