21 episodes

Làm sao để tự tin hơn vào chính mình? Làm sao để làm chủ cảm xúc và tư duy tích cực? Làm sao để tạo ra động lực và duy trì động lực?... Chúng ta thường tự vấn bản thân với rất nhiều câu hỏi "làm sao", "làm thế nào" như thế này và rồi loay hoay đi tìm câu trả lời.

Đến với kênh Vũ Cao Cường, các bạn sẽ "gặt hái" được lời giải đáp thông qua những audiobook, những câu chuyện cuộc sống giúp phát triển bản thân với giọng đọc trầm ấm và truyền cảm hứng của Nhà Đào Tạo NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy) - Vũ Cao Cường.

---
Kênh podcast Vũ Cao Cường được hợp tác sản xuất bởi kênh YouTube Vũ Cao Cường và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.

Link gốc: https://www.youtube.com/channel/UCs62dLXdnUSSTLTnos5J1Ag
© Bản quyền thuộc về Vũ Cao Cường

Website: https://www.waves8.com
Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

Vũ Cao Cường - Nhà Đào Tạo NLP giúp phát triển bản thân Vũ Cao Cường & Waves

  • Education
  • 3.0, 1 Rating

Làm sao để tự tin hơn vào chính mình? Làm sao để làm chủ cảm xúc và tư duy tích cực? Làm sao để tạo ra động lực và duy trì động lực?... Chúng ta thường tự vấn bản thân với rất nhiều câu hỏi "làm sao", "làm thế nào" như thế này và rồi loay hoay đi tìm câu trả lời.

Đến với kênh Vũ Cao Cường, các bạn sẽ "gặt hái" được lời giải đáp thông qua những audiobook, những câu chuyện cuộc sống giúp phát triển bản thân với giọng đọc trầm ấm và truyền cảm hứng của Nhà Đào Tạo NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy) - Vũ Cao Cường.

---
Kênh podcast Vũ Cao Cường được hợp tác sản xuất bởi kênh YouTube Vũ Cao Cường và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.

Link gốc: https://www.youtube.com/channel/UCs62dLXdnUSSTLTnos5J1Ag
© Bản quyền thuộc về Vũ Cao Cường

Website: https://www.waves8.com
Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  Thử thách bản thân - MỤC TIÊU ĐÚNG VÀ CÁCH ĐẶT MỤC TIÊU | Vũ Cao Cường

  Thử thách bản thân - MỤC TIÊU ĐÚNG VÀ CÁCH ĐẶT MỤC TIÊU | Vũ Cao Cường

  Hãy tải ngay ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app


  MỤC TIÊU ĐÚNG VÀ CÁCH ĐẶT MỤC TIÊU | Vũ Cao Cường

  MỤC TIÊU ĐÚNG VÀ CÁCH ĐẶT MỤC TIÊU | Vũ Cao Cường


  Kênh podcast Vũ Cao Cường được hợp tác sản xuất bởi kênh YouTube Vũ Cao Cường và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.

  Link YT: https://www.youtube.com/channel/UCs62dLXdnUSSTLTnos5J1Ag
  © Bản quyền thuộc về Vũ Cao Cường

  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam

  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 53 min
  Thử thách bản thân - THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CẢM XÚC | Vũ Cao Cường

  Thử thách bản thân - THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CẢM XÚC | Vũ Cao Cường

  Hãy tải ngay ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app
  Thử thách bản thân - THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CẢM XÚC | Vũ Cao Cường
  Thử thách bản thân - THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CẢM XÚC | Vũ Cao Cường
  Kênh podcast Vũ Cao Cường được hợp tác sản xuất bởi kênh YouTube Vũ Cao Cường và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.
  Link YT: https://www.youtube.com/channel/UCs62dLXdnUSSTLTnos5J1Ag
  © Bản quyền thuộc về Vũ Cao Cường
  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam
  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 31 min
  Thử thách bản thân - CÁCH TÌM ĐỘNG LỰC ĐỂ THAY ĐỔI | Vũ Cao Cường

  Thử thách bản thân - CÁCH TÌM ĐỘNG LỰC ĐỂ THAY ĐỔI | Vũ Cao Cường

  Hãy tải ngay ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app
  Thử thách bản thân: CÁCH TÌM ĐỘNG LỰC ĐỂ THAY ĐỔI | Vũ Cao Cường


  Thử thách bản thân: CÁCH TÌM ĐỘNG LỰC ĐỂ THAY ĐỔI | Vũ Cao Cường

  Kênh podcast Vũ Cao Cường được hợp tác sản xuất bởi kênh YouTube Vũ Cao Cường và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.
  Link YT: https://www.youtube.com/channel/UCs62dLXdnUSSTLTnos5J1Ag
  © Bản quyền thuộc về Vũ Cao Cường
  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam
  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 24 min
  Thử thách bản thân - VỊ TRÍ NHẬN THỨC | Vũ Cao Cường

  Thử thách bản thân - VỊ TRÍ NHẬN THỨC | Vũ Cao Cường

  Hãy tải ngay ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app
  Thử thách bản thân - VỊ TRÍ NHẬN THỨC | Vũ Cao Cường

  Thử thách bản thân - VỊ TRÍ NHẬN THỨC | Vũ Cao Cường
  Kênh podcast Vũ Cao Cường được hợp tác sản xuất bởi kênh YouTube Vũ Cao Cường và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.
  Link YT: https://www.youtube.com/channel/UCs62dLXdnUSSTLTnos5J1Ag
  © Bản quyền thuộc về Vũ Cao Cường
  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam
  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 37 min
  Thử thách bản thân - VÙNG THOẢI MÁI VÀ HỆ QUẢ CỦA NÓ | Vũ Cao Cường

  Thử thách bản thân - VÙNG THOẢI MÁI VÀ HỆ QUẢ CỦA NÓ | Vũ Cao Cường

  Hãy tải ngay ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app
  Thử thách bản thân - VÙNG THOẢI MÁI VÀ HỆ QUẢ CỦA NÓ | Vũ Cao Cường

  Thử thách bản thân - VÙNG THOẢI MÁI VÀ HỆ QUẢ CỦA NÓ | Vũ Cao Cường
  Kênh podcast Vũ Cao Cường được hợp tác sản xuất bởi kênh YouTube Vũ Cao Cường và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.
  Link YT: https://www.youtube.com/channel/UCs62dLXdnUSSTLTnos5J1Ag
  © Bản quyền thuộc về Vũ Cao Cường
  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam
  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 32 min
  Thử thách bản thân - THỬ THÁCH VƯỢT QUA NỖI SỢ CỦA BẢN THÂN | Vũ Cao Cường

  Thử thách bản thân - THỬ THÁCH VƯỢT QUA NỖI SỢ CỦA BẢN THÂN | Vũ Cao Cường

  Hãy tải ngay ứng dụng Waves để cập nhật những tập podcast mới nhất và có những trải nghiệm miễn phí tuyệt vời nhất:
  iOS: https://apps.apple.com/gb/app/waves-podcast-player/id1492378044
  Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waves8.app
  Thử thách bản thân - THỬ THÁCH VƯỢT QUA NỖI SỢ CỦA BẢN THÂN | Vũ Cao Cường

  Thử thách bản thân - THỬ THÁCH VƯỢT QUA NỖI SỢ CỦA BẢN THÂN | Vũ Cao Cường
  Kênh podcast Vũ Cao Cường được hợp tác sản xuất bởi kênh YouTube Vũ Cao Cường và mang đến dưới dạng podcast bởi Waves.


  Link YT: https://www.youtube.com/channel/UCs62dLXdnUSSTLTnos5J1Ag
  © Bản quyền thuộc về Vũ Cao Cường


  Website: https://www.waves8.com
  Facebook: https://www.facebook.com/WavesVietnam


  Nếu bạn là một Youtuber muốn chuyển đổi chương trình của bạn thành podcast, hãy liên hệ với hello@waves8.com nhé.

  • 57 min

Customer Reviews

3.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

nhu92 ,

Nội dung cũng được nhưng chưa có tâm lắm

1 số tập khá hay. 1 số tập khác thì được xuất từ video youtube rồi quăng lên, không được nghe lại, cắt gọt chỉnh sửa trước khi upload lên podcast, nó kèm những đoạn câm khiến ng nghe mất thời gian và khó chịu.

Top Podcasts In Education