7 min

Viết Văn Không Tốt Liệu Có Viết Được Sách Hay‪?‬ FuSusu Podcast

    • Education

Dốt văn không đồng nghĩa với viết dở, sự thật là nhiều người viết văn ngày bé dở tệ, lại có thể trở thành tác giả nhiều cuốn sách bán chạy.

Dốt văn không đồng nghĩa với viết dở, sự thật là nhiều người viết văn ngày bé dở tệ, lại có thể trở thành tác giả nhiều cuốn sách bán chạy.

7 min

Top Podcasts In Education

Hieu Nguyen
Thuần Podcast
Nguyễn Hữu Trí
Sunhuyn
Giang ơi Radio
Better Version