68 episodes

Tất cả các vấn đề mà bạn "không biết nói cùng ai" ... sẽ có trên chuyên mục CHUYỆN THẦM KÍN.
Nguồn thông tin được lấy tại trang VOV2.VOV.VN (Hệ Văn Hóa - Đời Sống - Khoa Giáo VOV2).
Hãy search "VOV" trên ứng dụng để nghe nhiều kênh khác của VOV. Support this podcast: https://anchor.fm/vov2ctk/support

VOV - Chuyện Thầm Kín Đài Tiếng nói Việt Nam

    • Health & Fitness
    • 3.7, 3 Ratings

Tất cả các vấn đề mà bạn "không biết nói cùng ai" ... sẽ có trên chuyên mục CHUYỆN THẦM KÍN.
Nguồn thông tin được lấy tại trang VOV2.VOV.VN (Hệ Văn Hóa - Đời Sống - Khoa Giáo VOV2).
Hãy search "VOV" trên ứng dụng để nghe nhiều kênh khác của VOV. Support this podcast: https://anchor.fm/vov2ctk/support

Customer Reviews

3.7 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Health & Fitness

Listeners Also Subscribed To