23 episodes

工作繁忙、每天忙得頭昏眼花、抽不出時間去學越語嗎?實驗證明,聽音樂有助於第二語言的學習。而用聽音樂、學越文的方式,更是善用你的零碎時間,短短10分鐘就能學到新的越文單字與句型,還能讓大腦放鬆呢!

另外,歌曲為什麼會讓人朗朗上口?因為“重複”,歌曲的結構,會有重複的副歌或旋律,而這是帶有穿透力的,所以聽久了之後會深深的記在腦中,大腦也會不知不覺的習慣越文的情境。

登記免費【VPOP|聽音樂,學越文】試聽課程
http://pesc.pw/PXK59

PeraPera 致力於發展AI語言技術,融合真人語言教練,打造出最有效的語言自學平台。
perapera.ai

VPOP|聽音樂,學越‪文‬ PeraPera AI

  • Education
  • 4.3 • 16 Ratings

工作繁忙、每天忙得頭昏眼花、抽不出時間去學越語嗎?實驗證明,聽音樂有助於第二語言的學習。而用聽音樂、學越文的方式,更是善用你的零碎時間,短短10分鐘就能學到新的越文單字與句型,還能讓大腦放鬆呢!

另外,歌曲為什麼會讓人朗朗上口?因為“重複”,歌曲的結構,會有重複的副歌或旋律,而這是帶有穿透力的,所以聽久了之後會深深的記在腦中,大腦也會不知不覺的習慣越文的情境。

登記免費【VPOP|聽音樂,學越文】試聽課程
http://pesc.pw/PXK59

PeraPera 致力於發展AI語言技術,融合真人語言教練,打造出最有效的語言自學平台。
perapera.ai

  Vol. 23 Nobody like you 那刻開始 Kể từ ấy – Jun

  Vol. 23 Nobody like you 那刻開始 Kể từ ấy – Jun

  哈囉大家好,我是你的越語專屬教練Masa,大家有沒有好好學習越文呢? 今天我們要來聽來自Jun的  Nobody like you 那刻開始 Kể từ ấy

  登記免費試聽課程【VPOP|聽音樂,學越文】http://pesc.pw/PXK59

  了解更多PeraPera AI 能為你在語言學習的路上,幫上什麼忙!perapera.ai

  • 8 min
  Vol. 22 Anh yêu em 我愛妳 - Khắc Việt 克越

  Vol. 22 Anh yêu em 我愛妳 - Khắc Việt 克越

  哈囉大家好,我是你的越語專屬教練Masa,大家有沒有好好學習越文呢? 今天我們要來聽來自 Khắc Việt 克越 的 Anh yêu em 我愛妳

  登記免費試聽課程【VPOP|聽音樂,學越文】http://pesc.pw/PXK59

  了解更多PeraPera AI 能為你在語言學習的路上,幫上什麼忙!perapera.ai

  • 5 min
  Vol. 21 Ngây ngô 天真 -Hoàng Yến 黃燕

  Vol. 21 Ngây ngô 天真 -Hoàng Yến 黃燕

  哈囉大家好,我是你的越語專屬教練Masa,大家有沒有好好學習越文呢? 今天我們要來聽來自 Hoàng Yến 黃燕 的 Ngây ngô 天真

  登記免費【VPOP|聽音樂,學越文】http://pesc.pw/PXK59

  了解更多PeraPera AI 能為你在語言學習的路上,幫上什麼忙!perapera.ai

  • 8 min
  Vol. 20 CON ĐƯỜNG TÔI 我的道路 - TRỌNG HIẾU 仲孝

  Vol. 20 CON ĐƯỜNG TÔI 我的道路 - TRỌNG HIẾU 仲孝

  哈囉大家好,我是你的越語專屬教練Masa,大家有沒有好好學習越文呢? 今天我們要來聽來自 TRỌNG HIẾU 仲孝 的 CON ĐƯỜNG TÔI 我的道路

  登記免費【VPOP|聽音樂,學越文】http://pesc.pw/PXK59

  了解更多PeraPera AI 能為你在語言學習的路上,幫上什麼忙!perapera.ai

  • 10 min
  Vol. 19 Điều buồn nhất 最傷心的事 - Kai Định 凱定

  Vol. 19 Điều buồn nhất 最傷心的事 - Kai Định 凱定

  哈囉大家好,我是你的越語專屬教練Masa,大家有沒有好好學習越文呢? 今天我們要來聽來自Kai Định 凱定 的 Điều buồn nhất 最傷心的事

  登記免費【VPOP|聽音樂,學越文】http://pesc.pw/PXK59

  了解更多PeraPera AI 能為你在語言學習的路上,幫上什麼忙!perapera.ai

  • 6 min
  Vol. 18 Đâu cần 1 bài ca tình yêu 有誰需要一首小情歌-Tiên Tiên x Trang

  Vol. 18 Đâu cần 1 bài ca tình yêu 有誰需要一首小情歌-Tiên Tiên x Trang

  哈囉大家好,我是你的越語專屬教練Masa,大家有沒有好好學習越文呢? 今天我們要來聽來自Tiên Tiên x Trang 的 Đâu cần 1 bài ca tình yêu 有誰需要一首小情歌 

  登記免費【VPOP|聽音樂,學越文】http://pesc.pw/PXK59

  了解更多PeraPera AI 能為你在語言學習的路上,幫上什麼忙!perapera.ai

  • 7 min

Customer Reviews

4.3 out of 5
16 Ratings

16 Ratings

anyname&& ,

Great work

Cảm ơn bạn đã đem âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với người nghe Trung Quốc và rất vui khi bạn yêu thích âm nhạc Việt Nam 😊

hdj4 ,

Động lực(心強い)

Xin chào bạn, mình là người Việt. Rất thích tiếng trung, nghe nhạc và xem phim trung quốc( mặc dù mình đang ở nhật và học tiếng nhật...笑笑。。)
Mình thấy cách học của bạn rất hay. Chúc bạn thành công.

Top Podcasts In Education

Hieu Nguyen
Thuần Podcast
Nguyễn Hữu Trí
Sunhuyn
Giang ơi Radio
Better Version