46 min

Z_talk #2: làm nghề gì giờ? ft @ngthai.quynhuu Thuần

    • Comedy

Z_talk là talk show mà Thuần sẽ cùng những người bạn genZ của mình chia sẻ tâm sự về khủng hoảng 20s, cách phát triển bản thân và những vấn đề mà genZ quan tâm.

Cảm ơn bạn đã lắng nghe 3

loveu3000.

______________

FB: Thuần Radio

youtube: Thuần Radio

IG: tptnhungg

Z_talk là talk show mà Thuần sẽ cùng những người bạn genZ của mình chia sẻ tâm sự về khủng hoảng 20s, cách phát triển bản thân và những vấn đề mà genZ quan tâm.

Cảm ơn bạn đã lắng nghe 3

loveu3000.

______________

FB: Thuần Radio

youtube: Thuần Radio

IG: tptnhungg

46 min

Top Podcasts In Comedy