1 episode

Labatanna kee malcin haytoh cadiisiy maqane kee umane kinnim neh warsa maqane kak yaanam caalat maqane kinni danbi kaayaanam nabsi kok ticissaama

Maqaane kee umaane (danbbi) yaaba cadiisi Acmad Saalic Qali

    • Religion & Spirituality

Labatanna kee malcin haytoh cadiisiy maqane kee umane kinnim neh warsa maqane kak yaanam caalat maqane kinni danbi kaayaanam nabsi kok ticissaama

Top Podcasts In Religion & Spirituality