10 episodes

Die preke van die Gereformeerde Kerk Oranjerivier word op die kanaal uitgesaai. Die gemeente hou vas aan die onfeilbaarheid van Gods Woord. Die herder en leeraar van die gemeente is ds. Ronald Bain.

Gereformeerde Kerk Oranjerivier Gereformeerde Kerk Oranjerivier

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 1 Rating

Die preke van die Gereformeerde Kerk Oranjerivier word op die kanaal uitgesaai. Die gemeente hou vas aan die onfeilbaarheid van Gods Woord. Die herder en leeraar van die gemeente is ds. Ronald Bain.

  Ons Voorspraak kom terug as Regter

  Ons Voorspraak kom terug as Regter

  6 September 2020Teksgedeelte: Psalm 110:1; Heidelbergse Kategismus: Sondag 19Ps 97: 1,2 en 7 ; Ps 100: 1-4 ; Ps 9: 1-4  Klank

  • 52 min
  God skenk volharding in die laaste dae

  God skenk volharding in die laaste dae

  6 September 2020Teksverse: Matteüs 24: 13,14 Ps 146:1,3,4 ; Ps 25:2 ; Ps 46:1,6 ; Ps 40:1,4  Klank

  • 54 min
  Die aanklaer het plek gemaak vir die Voorspraak

  Die aanklaer het plek gemaak vir die Voorspraak

  30 Augustus 2020Teksvers: Openbaring 12:10 Heidelbergse Kategismus: Sondag 18Ps 84:1,6 ; Ps 42:1,5 ; Ps 146:1,3,8  Klank

  • 45 min
  Die Skepper maak vir Homself blyplek

  Die Skepper maak vir Homself blyplek

  30 Augustus 2020Teksverse: Handelinge 2: 3, 4Ps. 99: 1-3 ; Ps. 130: 1,2 ; Ps. 71: 1,2,12 ; Ps. 105: 5 ; Ps. 150: 1-3  Klank

  • 1 hr 9 min
  Deur die opstanding met krag verklaar as die Seun van God!

  Deur die opstanding met krag verklaar as die Seun van God!

  23 Augustus 2020Teksgedeelte: Romeine 1:4 ; Heidelbergse Kategismus: Sondag 17Ps. 111:1,2,4 ; Ps. 16:1,4,5 ; Ps. 69:12-14  Klank

  • 44 min
  Ons Bruidegom bestyg as Priester-Koning sy hemelse troon

  Ons Bruidegom bestyg as Priester-Koning sy hemelse troon

  23 Augustus 2020Teksgedeeltes: Lukas 24:51. Handelinge 1:7-10. Daniël 7:13,14Ps.122: 1,2 ; Ps.9: 3-6 ; Ps.61: 1,2,5 ; Ps.89: 1,2,7,14  Klank

  • 1 hr 7 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Religion & Spirituality