10 episodes

Die preke van die Gereformeerde Kerk Oranjerivier word op die kanaal uitgesaai. Die gemeente hou vas aan die onfeilbaarheid van Gods Woord. Die herder en leeraar van die gemeente is ds. Ronald Bain.

Gereformeerde Kerk Oranjerivier Gereformeerde Kerk Oranjerivier

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 1 Rating

Die preke van die Gereformeerde Kerk Oranjerivier word op die kanaal uitgesaai. Die gemeente hou vas aan die onfeilbaarheid van Gods Woord. Die herder en leeraar van die gemeente is ds. Ronald Bain.

  Die nageslagte moet hom dien

  Die nageslagte moet hom dien

  24 Januarie 2021Teksverse: Eksodus 12:13,48Heidelbergse Kategismus: Sondag 27 Vraag en antwoord 74Ps. 96: 1,7,8 ; Ps. 40: 3 ; Ps. 146: 1,4,8

  Die Skepper maak vir Homself blyplek

  Die Skepper maak vir Homself blyplek

  30 Augustus 2020Teksverse: Handelinge 2: 3, 4Ps. 99: 1-3 ; Ps. 130: 1,2 ; Ps. 71: 1,2,12 ; Ps. 105: 5 ; Ps. 150: 1-3  Klank

  • 4 sec
  Die Here vergewe

  Die Here vergewe

  9 Augustus 2020Teks: Psalm 32Ps 32:1, 2 ; Ps 32:3, 4 ; Ps 32:5, 6  Klank

  • 2 sec
  Ons Voorspraak kom terug as Regter

  Ons Voorspraak kom terug as Regter

  6 September 2020Teksgedeelte: Psalm 110:1; Heidelbergse Kategismus: Sondag 19Ps 97: 1,2 en 7 ; Ps 100: 1-4 ; Ps 9: 1-4  Klank

  • 3 sec
  God skenk volharding in die laaste dae

  God skenk volharding in die laaste dae

  6 September 2020Teksverse: Matteüs 24: 13,14 Ps 146:1,3,4 ; Ps 25:2 ; Ps 46:1,6 ; Ps 40:1,4  Klank

  • 3 sec
  Die aanklaer het plek gemaak vir die Voorspraak

  Die aanklaer het plek gemaak vir die Voorspraak

  30 Augustus 2020Teksvers: Openbaring 12:10 Heidelbergse Kategismus: Sondag 18Ps 84:1,6 ; Ps 42:1,5 ; Ps 146:1,3,8  Klank

  • 2 sec

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Elevation Church
Joel Osteen
Transformation Church
Bishop T.D. Jakes
Joyce Meyer
Ivey Media Podcasts