10 episodes

Het getijdengebed is een voortzetting van de lofzang van Christus, de hogepriester. Door het bidden van de psalmen wordt het gebed van Christus tot de Vader voortgezet door de kerk.

Gebed Radio Maria België

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 1 Rating

Het getijdengebed is een voortzetting van de lofzang van Christus, de hogepriester. Door het bidden van de psalmen wordt het gebed van Christus tot de Vader voortgezet door de kerk.

  Sant Egidio: Bidden met Sant’Egidio

  Sant Egidio: Bidden met Sant’Egidio

  Iedere woensdagavond gaan we live naar de Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen en bidden we samen met de gemeenschap Sant'Egidio en dit in het bijzonder voor alle zieken.

  Woensdagavond 20u

  • 34 min
  Biddende moeders: Biddende Moeders

  Biddende moeders: Biddende Moeders

  Op maandag 25 maart 2019 Kwam de gebedsgroep Biddende Moeders samen in de studio's van Radio Maria.

  Deze gebedsgroep wil zich speciaal verenigen met moeders en grootmoeders, om te bidden voor de kinderen. De bedoeling is, in volle overgave, onze kinderen, kleinkinderen of kinderen die ons toevertrouwd worden, toe te vertrouwen aan de Heer te midden van al onze zorgen en noden.
  "Houd nu op met huilen, droog je tranen. Al de moeite voor je kinderen wordt beloond: ze keren terug uit het land van de vijand, dat beloof Ik. Er is hoop voor je kinderen, ze komen terug naar hun eigen land"
  Jer. 31, 16-17
  Wenst u te bidden voor uw kinderen of kleinkinderen? Aarzel dan niet om de namen aan ons door te geven. U kan dit doen met een reactie hieronder, via ons contactformulier of via telefoon (016/41 47 47) vanaf maandag om 9u.

  • 1 hr 14 min
  Rozenkrans – Blijde geheimen

  Rozenkrans – Blijde geheimen

  Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen.  De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Jezus wordt geboren in de stal. Jezus wordt in de tempel opgedragen. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

  • 19 min
  Rozenkrans – Droevige geheimen

  Rozenkrans – Droevige geheimen

  Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen.  Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader. Jezus wordt gegeseld. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië. Jezus sterft aan het kruis .

  • 24 min
  Rozenkrans – Glorievolle geheimen

  Rozenkrans – Glorievolle geheimen

  Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen.  Jezus verrijst uit de doden. Jezus stijgt op ten hemel. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Maria wordt in de hemel opgenomen. Maria wordt in de hemel gekroond

  • 21 min
  Rozenkrans – Geheimen van het licht

  Rozenkrans – Geheimen van het licht

  Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen.  De doop van Jezus in de Jordaan. De openbaring van Jezus bij de bruiloft van Kana. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. De wonderbaarlijke gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. De instelling door Jezus van de Eucharistie

  • 23 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Religion & Spirituality

MusVoice
Sisterhood in Deen
Zaynab - Coran de mon Coeur
Madina GUISSE
Nader Abou Anas
Influensoeur