50 episodes

Podlediad yng nghwmni'r awdur o Gaerdydd, Llwyd Owen, a fydd yn croesawu gwestai arbennig am siat (ie, siat) yn y sied ym mhob pennod.

Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM Llwyd Owen

  • Arts

Podlediad yng nghwmni'r awdur o Gaerdydd, Llwyd Owen, a fydd yn croesawu gwestai arbennig am siat (ie, siat) yn y sied ym mhob pennod.

  Pennod 50 - Rhodri Jones

  Pennod 50 - Rhodri Jones

  Sgwrs gyda Rhodri Jones, the one that got away i bêl-droed Cymru. Ar ôl datblygu fel rhan o academi byd enwog clwb pêl-droed Machester United, daeth ei yrfa i ben yn rhy gynnar o bell ffordd, diolch yn bennaf i benglin dodgy. Ar ôl dioddef effeithiau seicolegol dwys ar ddiwedd ei egin yrfa, erbyn heddiw, mae e’n helpu eraill i ddelio â phroblemau iechyd meddwl. Pynciau llosg: bydis bws, Ysgol y Wern, asiant cyntaf Rhodri, Ysgolion Caerdydd, Norwich City a’r Rhufeiniaid, Ffranc-od, Huw Roberts a Mark Hughes, Joe Cole, Nicky Robinson, ansicrwydd yr arddegau, glanhau esgidiau Ryan Giggs a Gary Neville, bants v bwlio, corfforol v meddyliol, penglin dodgy Rhodri, Jimmy Davies RIP, limbo creulon, Lee Trundle, Rotherham United, unigrwydd, carchar meddyliol, pwysigrwydd siarad, y gwacter, myfyrio, Marcus Aurelius, stoiciaeth, Epictetus, ymarfer y meddwl, heddwch meddyliol, cysgu’n iawn a llawer mwy.

  • 1 hr 41 min
  Pennod 049 - Podpeth Nadolig 2019

  Pennod 049 - Podpeth Nadolig 2019

  Pennod arbennig iawn o Does Dim Gair Cymraeg am Random i ddathlu Nadolig 2019, gyda chyflwynwyr un o fy hoff bodlediadau yn y byd, Podpeth, sef Elin Gruffydd ac Iwan a Hywel Pitts. Pynciau llosg: traddodiadau Nadoligaidd (briwsion bara, death-lists), uchafbwyntiau personol y flwyddyn (gorymdeithiau annibyniaeth, dyrnu mwncis, ymladd llewod, tyfu tash, inverted Hitler), Cystadleuaeth Cont y Flwyddyn 2019, Hyna Di’r Goss, anws-heulo, pysgod siap pidyn a llawer mwy...

  • 1 hr 23 min
  Penod 048 - Lowri Cooke

  Penod 048 - Lowri Cooke

  Adolygiad y flwyddyn gyda’r beirniad bwyd a diod a’r celfyddydau, llais a wyneb cyfarwydd i wrandawyr Radio Cymru ac S4C, a hen ffrind o fy mhlentyndod yng Nghapel y Crwys, Lowri Haf Cooke. Pynciau llosg: traddodiadau Nadolig, teledu gorau 2019 (gan gynnwys Merched Parchus a Bry: Mewn Cyfyng Gyngor), ffilmiau gorau 2019 (The Irishman, A Marriage Story, Dolomite is My Name, Once Upon a Time in Hollywood), cerddoriaeth gorau 2019 (Rufus Mufasa, Los Blancos, Yr Ods, Carwyn Ellis a Rio 19, Lleuwen, MR, Quodega, 3 Hwr Doeth), llyfrau (The Testament, A Man Lies Dreaming, James Ellroy, Perthyn, Y Pumed Drws, Gwirionedd, Babel), siwmperi Nadoligaidd risque a sglefrio aaaaarhghhhhhhh!!!!!

  Diolch, fel arfer, i Daf Palfrey a Hanner Pei am y theme tune.

  Hanner Pei - Nadolig Alcoholig: https://bit.ly/38G5XL0

  • 1 hr 14 min
  Pennod 047 - Mark Roberts

  Pennod 047 - Mark Roberts

  Orig ddifyr yng nghwmni Mark Roberts, un o leisiau mwyaf adnabyddus y SRG a dyn sydd wedi cyfansoddi a chanu degau o ganeuon poblogaidd gyda’r bandiau Y Cyrff, Catatonia a MR (ymysg eraill) yn ystod gyrfa sy’n ymestyn yn ôl dros 30 o flynyddoedd. Pynciau llosg: dydd Sadwrn arferol seren roc, My Name is Dolemite, cartridges cerdd, Johnny Cash, Llanrwst, Lerpwl, y recorder, osgoi gwersi Ffrangeg, Y Cyrff, Tony Schiavone, The Clash, Rhys Mwyn, Maffia Mr Huws, Cam o’r Tywyllwch, Geraint Jarman, Y Testament Newydd, Yr Anhrefn, U-Thant, teithio Ewrop, Crumblowers, Cymru-Lloegr-a-Llanrwst, Catatonia, Mulder & Scully, Road Rage, gwerthu cachlwyth o records, y Rolling Stones a Jimmy White, Paul Jones, Y Ffyrc, Sherbet Antlers, The Earth, MR, Strange Town Records, daddy (un)cool a llawer mwy.

  Diolch, fel arfer, i Daf Palfrey a Hanner Pei am y theme tune.

  • 1 hr 13 min
  Pennod 046 - Rhydian Bowen Phillips

  Pennod 046 - Rhydian Bowen Phillips

  sgwrs grwydrol gyda'r cyflwynydd amryddawn, Rhydian Bowen Phillips. Pynciau llosg: disgwyl, y Cymoedd, Cymreictod, Ysgol y Cymer, astudio yn America, MEGA, llysenwau, Eden, Planed Plant, iDot, Bandit, GLC, y fangre hon, Clifford Jones, Uned 5, La Bamba, Procar Poeth, sugno coc ar y teli, arferion gwylio newidiol, Cân i Gymru, Tân y Ddraig, marwolaeth Tommy Cooper, Fi Di Duw, marw yng Nghwmderi, Michael Sheen, llais pêl-droed Cymru, cariad at iaith, cyfweld Lionel Messi, enwau plant sili, tats a mwy.

  • 1 hr 35 min
  Pennod 45 - Esyllt Sears ac Eleri Morgan

  Pennod 45 - Esyllt Sears ac Eleri Morgan

  Sgwrs hollol sili gyda’r comediwyr Esyllt Sears ac Eleri Morgan.

  Pynciau llosg: dyled, Caeredin, The Shamen, labia Esyllt, #MuthaOfTwo, Gwasanaethau T-Bay, Waitrose v M&S, broody v horni, ClecFongio, halio v siocled, brawd secsi Eleri, ffarmo, ffan mwyaf comedi Cymreig, perthnasoedd, hwrddo, camelod, anifeiliaid gwyllt mewn garejys, cathod mawr yng nghefn gwlad Cymru a llawer mwy...

  Diolch, fel arfer, i Daf Palfrey a Hanner Pei.

  • 1 hr 23 min

Top Podcasts In Arts

Listeners Also Subscribed To