395 episodes

زندگی تازه، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که برای تغيير و تبديل و رشد روحانی ايماندارانِ به مسيح مفيد می‌باشد. در انجيل مقدس می‌خوانيم: "کسی که با مسيح متحد است، حياتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اينک زندگی نو شروع شده است." (رسالۀ دوم به قرنتيان، فصل پنجم، آيۀ هفده) ‏

زندگی تاز‪ه‬ راديو مژده

  • Christianity

زندگی تازه، عنوان برنامه‌هايی از راديو مژده است که برای تغيير و تبديل و رشد روحانی ايماندارانِ به مسيح مفيد می‌باشد. در انجيل مقدس می‌خوانيم: "کسی که با مسيح متحد است، حياتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اينک زندگی نو شروع شده است." (رسالۀ دوم به قرنتيان، فصل پنجم، آيۀ هفده) ‏

  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۷

  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۷

  سلطنت خدای متعال، جاودانی خواهد بود و همۀ مردم در مقابل او هیچ هستند. خدا، سرنوشت تمام مردم را تعیین می‌کند و دارای قدرت و فیض ملوکانه است و هیچ‌کس نمی‌تواند او را از قدرت باز‌دارد.‏

  • 27 min
  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۶

  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۶

  خدا، خداوندِ نجات است. او قادر است که فرزندانش را از آتش نجات دهد. همه‌چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و بر‌حسب ارادۀ او خوانده شده‌اند باهم درکارند. او هيچ‌گاه ما را تنها نمی‌گذارد.‏

  • 27 min
  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۵

  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۵

  حقیقتی که خدا می‌خواست به نبوکدنصر نشان دهد این بود که، من پادشاه کل جهان هستم و آینده را در دست خود دارم و بدان که من سلطنتی برقرار می‌کنم که بر صخره بنا شده و جاودانی خواهد بود.‏

  • 27 min
  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۴

  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۴

  کسی به‌غير از خدای حقيقی از آینده کاملاً خبر ندارد و اوست که اسرار را از طريق کلامش کتاب مقدس مکشوف می‌کند. خدا اتحاد ایمانداران را دوست دارد و حضور او در جماعت آنان می‌باشد.‏

  • 27 min
  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۳

  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۳

  ما باید تا‌حد‌امکان از کوچکترین مسائل استفاده کنیم برای متعهد بودن و وفادار بودن به خدایی که بر صحنۀ جهان حاکم است و بر شرایط سخت زندگی من و شما نظارت دارد.‏

  • 27 min
  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۲

  پیام‌هایی از کتاب دانیال نبی - ۲

  در زندگی ما مسیحیان گاه خدا اجازه می‌دهد که سختی‌ها وارد شود تا از طريق وفاداری ما به خدا در حین مشکلات، مردم بدانند خدایی هست که حتی اگر هدایایش را از ما دریغ کند باز شايستۀ پرستش است.‏

  • 27 min

Top Podcasts In Christianity

Listeners Also Subscribed To

More by راديو مژده